Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Kompetencje Zarządu Powiatu Łowickiego

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 5 czewca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445; zm. poz. 1045 i 1890):

Art. 32

1.Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2.Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;

2) wykonywanie uchwał rady;

2a) opracowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) gospodarowanie mieniem powiatu;

4) wykonywanie budżetu powiatu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu - Rozdział 6 Statutu Powiatu Łowickiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 roku, poz. 3622).

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2003-08-20 14:19
  • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-01 13:51

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Beata Prus-Miterka - Wydział Organizacyjny,
tel(046) 811 53 05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10819
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-12 11:19:22