Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

DOKONANIE ADNOTACJI "HAK", "L", "TAXI", "VAT", "GAZ" W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - podinspektor w Wydziale Komunikacji; Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Katarzyna Siekierska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji; Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji; Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji; Jolanta Protekta - inspektor w Wydziale Komunikacji

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym;
 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • ważne OC;
 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez stację kontroli pojazdów potwierdzające, że pojazd spełnia określone niżej warunki:
  • ​jeest przystosowany do ciągnięcia przyczepy: "HAK"
  • jest przystosowany do nauki jazdy:  "L";
  • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT: "VAT 1a", "VAT 1b", "VAT 2"
  • jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób:  "TAXI"
 • ​w przypadku gdy adnotacja dotyczy wpisu "GAZ";
  • ​wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej;
  • faktura za montaż instalacji gazowej;
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

3. Opłaty:

Opłaty komunikacyjnej nie ma.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

4. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po otrzymaniu kompletu dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Brak

6. Dodatkowe informacje:

Brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj.:Dz.U.2014.1727).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U.2013.392 ze zm.).

Formularze do pobrania

 1. Wniosek o zmiany w dowodzie rejestracyjnym
 2. Pełnomocnictwo

 

 

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-11 11:32:20