Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych o gł. do 30 m w celu ujęci wody podziemnej na potrzeby poboru do 5m3/dobę

Osoba odpowiedzialna:
Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz odpowiednim opracowanie geologicznym tj. projektem robót na wykorzystanie ciepła Ziemi lub dokumentacją powykonawczą, opracowane przez uprawnionych geologów.

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr  21, parter) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
nie obowiązują

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Rozpoczęcie robót może nastąpić  w terminie 30 dni od zgłoszenia , jeżeli Starosta Łowicki nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).


Formularz do pobrania: brak

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2016-03-04 09:51
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2024-04-02 14:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8768
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 14:27:54