Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Łowicki jest prowadzony  na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012r.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Łowicki:
Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2. Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 jest bezpłatne  i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


Informacji udziela:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, pok. nr 16
Tel. (0-46) 830-09-88

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-29 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 15:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-15 15:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-29 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 13:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-12 15:25:12