Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Ochrona danych osobowych

Treść strony

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:

 

         a) Starosta Łowicki – w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,

         b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu – w sprawach pozostałych,

                          z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 830 00 92 , adres mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających  w właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

6) Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach - charakter dobrowolny; konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

 

Klauzula informacyjna dla zbioru danych „Monitoring wizyjny”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 830 00 92, adres mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia powiatu, zgodnie z art. 4b i 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.995, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) dane z nagrania mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich;

6) Państwa dane będą przechowywane przez 30 dni od daty nagrania;

7) Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

 

 

Klauzula Informacyjna dla zbioru danych "Informacja Publiczna"

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu,  ul.Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 830 00 92, adres mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

6) posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niezałatwienie sprawy.

 

  • opublikował: Martyna Bogucka
    data publikacji: 2018-06-15 12:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4098
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-17 11:10

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6919145
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-23 16:48

Stopka strony