Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Interpelacja Nr 1/2019
złożona przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotycząca wprowadzenia internetowego rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych przez Powiat Łowicki - Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 15:30
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 15:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-02-13
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 08:55

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 15:30

Interpelacja Nr 2/2019
złożona przez Radnego Krystiana Cipińskiego
dotycząca utworzenia Funduszu Wsparcia Sportowców z Ziemi Łowickiej biorących udział w wydarzeniach sportowych rangi międzynarodowej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 10:14
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 15:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-03-26
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:01

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 10:35

Interpelacja Nr 3/2019
złożona przez Radną Katarzynę Słomę

dotycząca udostępnienia kserokopii dokumentów związanych z kontrolą Urzędu Skarbowego w Łowiczu w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 11:05
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 15:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-17
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:22

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 11:05

Interpelacja Nr 4/2019
złożona przez Klub Łączy Nas Łowicz i Powiat Łowicki

dotycząca rewitalizacji dwóch historycznych słupów granicznych w Patokach i Bąkowie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 11:11
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 15:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-16
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:24

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 11:11

Interpelacja Nr 5/2019
złożona przez Radną Katarzynę Słomę

dotycząca kserokopii Dzienników Korespondencji Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu z 2015 i 2016 roku oraz kserokopii protokołu przekazania dokumentów pomiędzy Panią Anną Kowalską a Panią Adrianną Kaczor.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 15:08
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 15:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-08
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-17
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:28

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-04-29 15:08

Interpelacja Nr 6/2019
złożona przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotycząca poszerzenia zakresu sprawozdań z prac Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 14:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-05-10
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:32

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 14:56

Zapytanie Nr 7/2019
złożone przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotyczące finansowego wsparcia udziału biegacza Macieja Jędrachowicza w ultramaratonie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 14:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-05-08
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:36

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 14:59

Zapytanie Nr 8/2019
złożone przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotyczące stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-05-13
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:40

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:03

Zapytanie Nr 9/2019
złożone przez Radnego Krzysztofa Figata

dotyczące kserokopii wniosku o dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie ,,Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-04-26
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:46

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:07

Zapytanie Nr 10/2019
złożone przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotycząca udostępnienia mapy z mieniem Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:54

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:09

Interpelacja Nr 11/2019
złożona przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotycząca instalacji defibrylatora AED w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-09-03
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-09-23
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 09:58

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-09-27 15:11

Interpelacja Nr 12/2019
złożona przez Radnego Krystiana Cipińskiego

dotycząca podjęcia działań remontowych Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-19 09:01
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 09:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-11-14
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:04

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-19 09:02

Zapytanie Nr 13/2019
złożone przez Radnego Krystiana Cipińskiego

w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu, w szkołach ponadpodstawowych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-19 09:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-10-30
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2019-11-14
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:07

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2019-11-19 09:07

Interpelacja Nr 14/2019
złożona przez Klub Radnych ,,Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki"

w sprawie ustawienia przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu butelkomatu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-02-13 10:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2020-01-29
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioleta Kwasek
   data wytworzenia: 2020-02-10
  • opublikował: Wioleta Kwasek
   data publikacji: 2020-02-13 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-13 10:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7557726
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 14:13

Stopka strony