Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY POJAZDÓW

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami:
  • 1 zdjęcie;
  • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;
  • dokument potwierdzający , że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  • dowód wpłaty
 • potwierdzenie zdania egzaminu - wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę wraz z załączoną opłatą za egzamin składa się za pośrednictwem właściwego starosty

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11

3. Opłaty:

Za wpis do ewidencji wykładowców pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Brak

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019).

Formularze do pobrania

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 12:11:37