Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zawiadomienie - remont komina

Oznaczenie sprawy DPS.IV.3710.2.2016                                 Borówek, dnia 22.04.2016 r.

Dom Pomocy Społecznej „Borówek”

im. Krystyny Bochenek

Borówek 56

99 - 423 Bielawy

tel. (046) 839-21-14

fax. (046) 839-21-14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie pkt 3.4.10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/14 Dyrektora DPS z dn. 26.05.2014 r. informuję:

 

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego wykonania remontu murowanego komina kotłowni węglowej DPS „Borówek”.

2. Tryb i przedmiot zamówienia:

 1. rodzaj zamówienia – usługi
 2. tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

3. Dane o ofertach:

 1. liczba złożonych ofert – 1
 2. liczba ofert odrzuconych – 0
 3. liczba ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta – 0

Nr oferty

Nazwa Firmy

Wartość brutto (zł)

Liczba punktów w

kryterium (cena)

1

Jerzy Strzałkowski

ul. Ksawerów 8

92-701 Łódź

 

2.592,00

 

100,00

 

4. Wybór oferty:

Jerzy Strzałkowski

ul. Ksawerów 8

92-701 Łódź

5. Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

Zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w dniu zgodnie przyjętym przez obie strony.

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

Władysław Grzywacz

drukuj (Zawiadomienie - remont komina)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-04-25 08:55
 • zmodyfikował: Zofia Kostusiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 08:55

Zawiadomienie - remont instalacji odgromowej

Oznaczenie sprawy: DPS.IV.3710.1.2016                                Borówek, dnia 22.04.2016 r.

Dom Pomocy Społecznej „Borówek”

im. Krystyny Bochenek

Borówek 56

99 - 423 Bielawy

tel. (046) 839-21-14

fax. (046) 839-21-14

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: DPS.IV.3710.1.2016  , data zamieszczenia: 09.03.2016 r.

 

Działając na podstawie pkt 3.6.5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 3/14 Dyrektora DPS z dn. 26.05.2014 r., zawiadamiam o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu budowlanego wykonania remontu instalacji odgromowych budynków mieszkalnych DPS „Borówek”.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                         Dyrektor

                                                                               Władysław Grzywacz

 

drukuj (Zawiadomienie - remont instalacji odgromowej)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-04-25 09:11
 • zmodyfikował: Zofia Kostusiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 09:17

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Zofia Kostusiak – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, tel. (046) 839 21 14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12808
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-25 09:17:21