Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu - IZP.272.38.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków ZSP nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.37.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” - IZP.272.35.2019

„Nadzór inwestorski nad budową instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu” -IZP.272.36.2019

Dostawa urządzeń i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.26.2019

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego - IZP.272.34.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Termomodernizacja budynków ZSP nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.22.2019

Nadzór inwestorski nad modernizacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I” - IZP.272.29.2019

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego (nr sprawy: IZP.272.28.2019)

Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu -IZP.272.27.2019

Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.23.2019

Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu IZP.272.14.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.21.2019

„Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I”- IZP.272.13.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Termomodernizacja budynku Domu Opieki Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.20.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.16.2019

Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.19.2019

Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.18.2019

Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.17.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.15.2019

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.10.2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.9.2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie - IZP.272.7.2019

Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.8.2019

Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.6.2019

Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.4.2019

Dostawa mebli do gabinetu lekarskiego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”         IZP.272.35.2018

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego (nr sprawy: IZP.272.33.2018).

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 (nr sprawy: IZP.272.32.2018).

Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego - IZP.272.30.2018

Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.31.2018

Dostawa mebli szkolnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.26.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki budynku dawnej sali gimnastycznej oraz wiaty przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu - IZP.272.29.2018

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 (nr sprawy: IZP.272.28.2018).

Dostawa łóżek wraz z materacami do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem,potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”   IZP.272.25.2018

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023.

Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.22.2018

Przebudowa i remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.20.2018

Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.19.2018

Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.8.2018

Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jakw pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.18.2018.

Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.16.2018.

Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.15.2018

Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.13.2018

Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie - IZP.272.12.2018.

Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu
pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.5.2018

 

Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.11.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu - IZP.272.6.2018

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2018-03-18 22:38

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2018-03-18 22:48

Rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2018-03-16 20:09

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2018-03-16 23:03

Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie - IZP.272.7.2018.

Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz  kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-22 12:20

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-22 12:46

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022.

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018 – 2020

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-08 15:27

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-08 15:34

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-03 18:15

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-03 18:21

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu 
pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-03 17:33

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-03 17:38

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-03 16:05

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-03 16:14

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-10-31 20:08

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-10-31 20:12

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz  kosztorysów inwestorskich rozbiórki północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-10-31 18:24

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-10-31 18:29

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-10-31 17:04

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-10-31 17:05

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-10-31 14:52

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-10-31 16:11

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

„Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”

„Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i remontu budynku szpitala ZOZ w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu”

„Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”

„Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A polegająca na budowie klatki schodowej”

„Wykonanie dokumentacji projektowej, STWIORB, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego

„Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu”

„Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy miasto Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego

„Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

„Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie”

Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – III etap

Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gmin: Bielawy, Kiernozia, Kocierzew Południowy

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - III etap”

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap

Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy Nieborów

„Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie”

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy Łyszkowice i gminy Zduny
 

Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-18 19:42

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-18 19:41

Termomodernizacja budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-18 19:03

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-18 19:02

Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-18 18:41

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-18 18:41

Termomodernizacja budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-18 18:21

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-18 18:20

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-18 18:00

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-18 18:00

Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

„Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – II etap”

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2015 - 2018”

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego.

Utworzenie bazy danych GESUT
i BDOT500 na obszarze gminy Chąśno

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego 

„Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Domaniewice”.

„Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Łowicz”

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji  i aktualizacji danych ewidencji gruntów  i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granicę jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granice jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie

Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego  w Łowiczu

Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu”

Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany
w miejscowości Stanisławów

 

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie"
Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Bielawy i Kiernozia, powiat łowicki, województwo łódzkie"
Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Domaniewice i Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie"

 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego”.

 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:  „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski  nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2011-10-25 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-25 10:14
Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:"Dostawa podzespołów do rozbudowy serwera DELL R510 oraz dostawa sprzętu komputerowego"

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje o wszczęciu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” 

 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu”  

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu” 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: „Wymiana instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30”

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu” 

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków (etap I) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczuoraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”     

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego"   
Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Przebudowa kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczuoraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-04 12:59
Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i poza projektem.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

drukuj (Starostwo Powiatowe w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2010-12-08 17:49
 • zmodyfikował: Zbigniew Liberski
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-08 17:56

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-11-09 16:54

Powiat Łowicki ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczuoraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”  

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-09-30 11:06

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-09-15 14:52

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-08-31 15:21

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-24 20:23

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) POWIAT ŁOWICKI zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu:

 „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”
o wartości powyżej 193 000 euro
 2010/S 163-250892
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-24 20:36

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dz.U.E.E.

drukuj (Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dz.U.E.E.)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-24 20:29

Specyfikacja przetargowa

drukuj (Specyfikacja przetargowa)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-24 20:43

Projekt budowlany - pliki pomocnicze

drukuj (Projekt budowlany - pliki pomocnicze)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-24 19:50

Odpowiedzi na zapytania.

drukuj (Odpowiedzi na zapytania.)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-09-22 06:21

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-08-05 14:05

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-07-20 10:18

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miasteczko ruchu drogowego w Łowiczu".

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są:  „Prace konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym budynku klasztoru o. Dominikanów  - obecnie siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu”.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-06-14 19:46
 • zmodyfikował: Magdalena Żurawska
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-14 20:04

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej"

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-08 18:29

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-08 18:51

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-08 17:58

Specyfikacja przetargowa z załącznikami

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-08 18:00

Zmiana terminu składania ofert na 01.07.2010 r.. Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ

drukuj (Zmiana terminu składania ofert na 01.07.2010 r.. Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-22 17:49

Modyfikacja SIWZ z dnia 23.06.2010 r.

drukuj (Modyfikacja SIWZ z dnia 23.06.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-06-23 20:18
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) POWIAT ŁOWICKI zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" i poza Projektem.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) POWIAT ŁOWICKI zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu ”Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku"

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-08-04 15:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej”

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-16 12:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8419306
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-21 17:31

Stopka strony