Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków ZSP nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.37.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu - IZP.272.38.2019

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” - IZP.272.35.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.22.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” -IZP.272.35.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" w zakresie części nr 1 i 2 - IZP.272.26.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Nadzór inwestorski nad budową instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu”- IZP.272.36.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli fryzjerskich oraz sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" - IZP.272.33.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego - IZP.272.34.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG i torbami do transportu - IZP.272.32.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego (nr sprawy: IZP.272.28.2019).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego oraz RTV w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.31.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad modernizacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I” - IZP.272.29.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.30.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu” - IZP.272.27.2019

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” dla części nr 1 - Dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego i RTV - IZP.272.25.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu elektronicznego w tym sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, RTV oraz sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” dla części nr 2 - Dostawa kamery cyfrowej oraz sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami – IZP.272.25.2019

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.23.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” nr sprawy: IZP.272.24.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - Przebudowa Oddziału Pediatrycznego wraz z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Etap I” - IZP.272.13.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.21.2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu” IZP.272.14.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.20.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu i dla pracowni kulinarnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.19.2019 

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.16.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.18.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.15.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu do pracowni agrotroniki i pracowni silników ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” w zakresie Zadania nr 3: „Dostawa systemu dydaktycznego do symulacji prowadzenia precyzyjnego ciągnika rolniczego agregatowanego z maszynami rolniczymi” IZP.272.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu do pracowni agrotroniki i pracowni silników ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn, „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” w zakresie części nr 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni agrotroniki i pracowni silników. - IZP.272.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.11.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.17.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu do pracowni agrotroniki i pracowni silników ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” w części nr 1: „Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie” - IZP.272.7.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.9.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.5.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.8.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.6.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.3.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli gastronomicznych dla pracowni kulinarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.4.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu” IZP.272.24.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli do gabinetu lekarskiego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”     IZP.272.35.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.34.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego (nr sprawy: IZP.272.33.2018).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 (nr sprawy: IZP.272.32.2018).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu”        IZP.272.24.2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego - IZP.272.30.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.27.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w zakresie części nr 1: „Dostawa mebli biurowych i pokojowych” IZP.272.31.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki budynku dawnej sali gimnastycznej oraz wiaty przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu - IZP.272.29.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię –- nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w części nr 2: „Dostawa mebli do gabinetu lekarskiego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa mebli szkolnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.26.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 - IZP.272.28.2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa łóżek wraz z materacami do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem,potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.25.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja, nadbudowa z przebudową wewnętrznych instalacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.21.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2019-2023 - IZP.272.23.2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.20.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.19.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.17.2018

 • 14644

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.8.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.16.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.18.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”. - IZP.272.15.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”. - IZP.272.13.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.10.2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu" - IZP.272.6.2018.

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.9.2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie”.

 • 14644

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.5.2018

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2018-04-10 13:05

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2018-04-10 13:06

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie”  - IZP.272.7.2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie” . 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-12-27 14:35

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-12-27 14:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię  – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiat Łowicki, którego przedmiotem jest: „Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018 – 2020”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-12-07 15:52

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-12-07 15:53

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-12-01 16:53

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-12-01 16:55


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2017-11-23 22:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2017-11-23 22:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”.  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i remontu budynku szpitala ZOZ w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zawiadomienie o unieważnieniu w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A polegająca na budowie klatki schodowej”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, STWIORB, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz audytów energetycznych obejmujących termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno – położniczegoz pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu.”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi obejmującej termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUiP w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla miasta Łowicza, powiat łowicki, województwo łódzkie”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie kanalizacji deszczowej budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie” 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gmin: Bielawy, Kiernozia, Kocierzew Południowy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – III etap”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap” 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – II etap”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy Nieborów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy Łyszkowice i gminy Zduny” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-14 17:30

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-14 17:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-14 17:21

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-14 17:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-14 17:16

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-14 17:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-14 17:09

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-14 17:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-14 16:57

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-14 16:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego".

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2015 - 2018”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiat Łowicki, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – II etap”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Chąśno” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Domaniewice”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Łowicz”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji  i aktualizacji danych ewidencji gruntów  i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granicę jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo
łódzkie ”

 

                                                                              

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II w zakresie weryfikacji  i aktualizacji danych ewidencji gruntów  i budynków dotyczących zmienionych granic działek ewidencyjnych, tworzących granicę jednostek ewidencyjnych i obrębów dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie ”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień” 

 

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w miejscowości Stanisławów”

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Bielawy i Kiernozia, powiat łowicki, województwo łódzkie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Domaniewice i Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2011-11-30 14:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-30 14:05

Dostawa podzespołów do rozbudowy serwera DELL R510 oraz dostawę sprzętu komputerowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną"

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad  robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” w zakresie Zadania nr 1, 2, 3 wyłoniono Wykonawców 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego” w zakresie
Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2  dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego” w zakresie Zadania nr 1: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Podrzecznej 30” oraz Zadania nr 2:  „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert

Kredyt bankowy

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” wyłoniono Wykonawcę  

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu” 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego” zostało unieważnione w zakresie Zadania nr 1 i 3 oraz rozstrzygnięte w zakresie Zadania nr 2. 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu” zostało unieważnione

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wymiana instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-06 15:36

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków (etap I) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • opublikował: Marek Kapuściński
  data publikacji: 2011-06-30 11:57
 • zmodyfikował: Marek Kapuściński
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 13:51

Metryka

 • opublikował: Marek Kapuściński
  data publikacji: 2011-06-30 13:53
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i poza projektem dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej"
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 14:18

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad  przebudową kotłowni  w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” wyłoniono Wykonawców  

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego zostało unieważnione

 

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

Starosta Łowicki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2011-01-14 15:41

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2011-01-14 15:44

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-01-11 16:56
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" w zakresie zadania nr I, II i III zostało rozstrzygnięte.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-31 13:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" w zakresie Zadania nr 2: Dostawa pościeli i innego wyposażenia do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu    

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-15 12:03
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa wyposażenia
w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego
poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej"
w zakresie:
Zadanie nr 1: Dostawa mebli do budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu,
Zadanie nr 3: Dostawa sprzętu elektronicznego, biurowego i nagłośnienia do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
Zadanie nr 4: Dostawa sprzętu AGD do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu zostało unieważnione

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-03 16:17

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego – Termomodernizacja budynków ZSP Nr 4 w Łowiczu" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-11-03 16:08

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” zostało unieważnione  

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-10-26 15:56

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie w 2010 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” wyłoniono Wykonawcę 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-10-15 14:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego pzedmiotem jest: dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”. 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-10-01 15:41

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” zostało unieważnione

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-09-17 16:09

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” zostało unieważnione

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-09-09 12:11

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad  przebudową budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” wyłoniono Wykonawców.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-08-30 12:27

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” zostało unieważnione

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miasteczko ruchu drogowego w Łowiczu" wyłoniono Wykonawcę

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-05 16:03

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”  - zostało unieważnione.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-05 16:02

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-08-05 15:56

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-07-28 16:35

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” zostało unieważnione

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-07-21 10:21

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" wyłoniono Wykonawcę.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-07-21 10:25

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Europejskie Centrum Doradztwa
  data publikacji: 2010-07-21 10:18

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-07-20 13:20

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Prace konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym budynku klasztoru o. Dominikanów - obecnie siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu” wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Adaptacja poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w  Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a.”wyłoniono Wykonawcę

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 15:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AB 3421-
B1/2010Nazwa zadania: „Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Jabłońska
  data wytworzenia: 02-06-2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 15:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AB 3421-B1/2010Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i poza Projektem”

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Jabłońska
  data wytworzenia: 02-06-2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 14:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-02 14:53

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-04-29 15:38

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku" wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa parkingu z odwodnieniem na terenie Starostwa Powiatowego w Łowiczu” wyłoniono Wykonawcę.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (etap II) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Łyszkowice, powiat łowicki, województwo łódzkie” wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd – szansa dla niepełnosprawnych” wyłoniono Wykonawcę

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-02-12 08:52

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse medyczne” wyłoniono Wykonawcę

Starostwo Powiatowe w Łowiczu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu”  wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie w 2009 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” wybrano Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „ Adaptacja strychu w budowanym budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu na potrzeby administracyjne w ramach zadania: Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu” zostało unieważnione

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30".

drukuj ( )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liberski
  data wytworzenia: 29.09.2009
 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-09-29 16:43
 • zmodyfikował: Zbigniew Liberski
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-29 16:45

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-09-29 16:46

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu" wyłoniono Wykonawcę

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liberski
  data wytworzenia: 25.09.2009
 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-09-25 17:32

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-09-25 17:35
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - II etap inwestycji” wyłoniono Wykonawcę
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię tomografii komputerowej” wyłoniono Wykonawcę

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-08-28 16:00

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” wyłoniono Wykonawcę

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30".

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liberski
  data wytworzenia: 31.07.2009
 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-07-31 16:03

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-07-31 16:04

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż regałów przesuwnych oraz regałów szufladowych na mapy geodezyjne format A1 do archiwum w Starostwie Powiatowym w Łowiczu - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" wyłoniono Wykonawcę

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liberski
  data wytworzenia: 30.07.2009
 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-07-30 15:54
 • zmodyfikował: Zbigniew Liberski
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-30 15:58

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Liberski
  data publikacji: 2009-07-30 16:05

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-07-13 14:18

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu ofert

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” wyłoniono Wykonawcę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 117697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-16 12:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8256140
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-23 14:11

Stopka strony