Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu energetycznego i karty planowanego efektu ekologicznego dla budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” nr sprawy: IZP.272.2.30.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 8 sztuk tablic pamiątkowych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów - IZP.272.2.28.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.29.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.26.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.2.27.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - FN.3251.4.12.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu” IZP.272.2.25.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”-IZP.272.2.23.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.2.22.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.21.2019

 • logo2
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy plenerowej pn. „Folklor ludowy szyty na miarę” w Skansenie w Maurzycach w ramach projektu pn. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.19.2019

Roboty budowlane związane z dostawą klimatyzatorów oraz wykonaniem instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.13.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2019/2020 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.12.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.11.2019

Dostawa wykładzin dywanowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.8.2019

Dostawa sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.10.2019

Dostawa naczyń, sztućców i akcesoriów kuchennych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”    IZP.272.2.6.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.7.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w ramach rozeznania rynku IZP.272.2.4.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.2.2019

Dostawa drobnego sprzętu AGD dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.3.2019

Dostawa bielizny pościelowej i ręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.1.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w ramach rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostawą wyposażenia stacji kontroli pojazdów w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.2721.19.2018

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy możliwości realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla  ZSP NR 4 w Łowiczu, na terenie działek o nr  2960/10, nr 2959/1 i  nr  2959/2  w  ramach zadania inwestycyjnego  pn.,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4 w Łowiczu” - IZP.272.1.12.2018    

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu –etap II, ułożenie wełny mineralnej z paroizolacją” - IZP.272.1.9.2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  1 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego pn.: „Wymiana drzwi szklano-aluminiowych w ścianie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30 A”.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.8.2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.7.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.4.2018.

Zapytanie ofertowe na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.5.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 8 sztuk tablic informacyjnych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.3.2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych w zakresie rozbudowy i przebudowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Zapytanie ofertowe na opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Zapytanie ofertowe na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbiórka budynku mieszkalnego w Nowych Zdunach na dz. nr ewid. 39/21 i 39/22”.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2017 i 2018 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2017 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa zabytkowego spichlerza na nową siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.”

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Smacznie, zdrowo, na ludowo – rozwój gospodarki turystycznej regionu łódzkiego poprzez przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Powiatu Łowickiego oraz budowę karczmy na terenie skansenu w Maurzycach”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy budynku zabytkowej stajni w Łowiczu przy ul. Blich 10 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny

Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomp infuzyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pompy endoskopowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie opinii ornitologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na dostawę wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na: „Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących renowacji budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w ZSP nr 3 w Łowiczu oraz ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn.: „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wiem, umiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

 

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2016 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości świadczeń bytowych w domu Pomocy Społecznej „Borówek”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”

Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie”

Zapytanie ofertowe na dostawę ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:  „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – III etap”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży wraz z dostawą odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż odzieży medycznej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania podbitki dachu w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2015 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – III etap”

 

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – II etap”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-06-18 13:53

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-06-18 14:03

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 6 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Sporządzenie opinii dendrologicznej

Rozeznanie cenowe rynku przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie sporządzenie opinii dendrologicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marianna Grzelczyk
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-21 10:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marianna Grzelczyk
   data wytworzenia: 2015-01-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-01-21 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 18:34

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 18:34

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 18:05

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 18:04

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 17:31

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 17:31

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 17:02

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 17:01

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-01-19 15:54

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-01-19 15:54

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-11-07 18:46

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-11-07 18:45

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wydruk mapy turystycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-30 15:49

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-30 15:48

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania szlaku kajakowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-10-30 15:31

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-10-30 15:30

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż pięciu punktów obsługi turysty w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. : „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – II etap”

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku i dostawy folderu promocyjnego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.
 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-09-04 14:57

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-09-04 14:56
Oferta na wykonanie, dostawę i montaż 6 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i dostawy przewodnika kajakowego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-07-02 16:37

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-07-02 16:37

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz STWiORB w zakresie instalacji c.w.u., kolektorów słonecznych i przebudowy instalacji c.o. w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy drzwi wraz z montażem w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kajaków i sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej w ramach projektu: „Wpłyń kajakiem w łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania audytu energetycznego oraz karty efektu ekologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pianina klasycznego w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej
wewnętrznej instalacji c o w zabytkowym spichlerzu przy ul Blich 10

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu technicznego oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)

Zapytanie ofertowe

dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2012 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Zapytanie ofertowe

„Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu”

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień”


Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2012-09-11 13:38

Zapytanie ofertowe: „Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w miejscowości Stanisławów”

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu użytkowanym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania opinii na temat możliwości uzyskania efektu ekologicznego oraz kart efektu ekologicznego dla 9 budynków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu.

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-17 23:02

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-17 23:01

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania 30 sztuk plakatów dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi 
z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Podrzecznej 30 oraz ul. Świętojańskiej 5/7
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”

 

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:36

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:34
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.
 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:25

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:25
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic pamiątkowych do umieszczenia wewnątrz budynku dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.


 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-11 16:17

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-11 16:16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania plakietek informacyjnych  dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Zaproszenie do złożenia oferty na wyłonienie biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2011 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bonifraterskiej 3 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. „Wymiana instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30”

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu”

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosków o dotację i pożyczkę zgodnie z Regulaminem III konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej  

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30”
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-04-13 18:13

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-13 20:17

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ulotek informacyjnych dla projektu pn.: „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego”   

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-11-22 14:06

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej dla projektu pn. : „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

   

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji : „Rozbudowa kompleksu budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla internatu i zaplecza kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji”.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-07-16 15:14
 • zmodyfikował: Magdalena Żurawska
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-16 15:19

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia oferty pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  budowlanych w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III
-  Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z opisem zamówienia na wykonanie zadania „Remont nieruchomości przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu- zadanie inwestycyjne „renowacja bramy w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-05 11:14

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-06-10 12:37

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” wykonanej według dokumentu pn. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: “Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach archiwum I i II oraz serwerowni i pomieszczeniu na sprzęt skanująco- drukujący w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A oraz przy ul. Stanisławskiego 28”.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-04-07 12:57

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia oferty pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach B, C i E  DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku"

 

 

 

Zarząd Powiatu łowickiego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane i dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-12-10 15:29

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprosza do złożenia oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” wykonanej według dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-08-27 15:09

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w związku z projektem pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-05-12 15:19

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 328258
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-15 13:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8256510
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-23 15:52

Stopka strony