Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu energetycznego i karty planowanego efektu ekologicznego dla budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” nr sprawy: IZP.272.2.30.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 8 sztuk tablic pamiątkowych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów - IZP.272.2.28.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.29.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.26.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.2.27.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - FN.3251.4.12.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu” IZP.272.2.25.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”-IZP.272.2.23.2019

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.2.22.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.21.2019

 • logo2
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy plenerowej pn. „Folklor ludowy szyty na miarę” w Skansenie w Maurzycach w ramach projektu pn. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.19.2019

Roboty budowlane związane z dostawą klimatyzatorów oraz wykonaniem instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.13.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2019/2020 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.12.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.11.2019

Dostawa wykładzin dywanowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.8.2019

Dostawa sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.10.2019

Dostawa naczyń, sztućców i akcesoriów kuchennych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”    IZP.272.2.6.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.7.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w ramach rozeznania rynku IZP.272.2.4.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.2.2019

Dostawa drobnego sprzętu AGD dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.3.2019

Dostawa bielizny pościelowej i ręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.1.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” w ramach rozeznania rynku

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostawą wyposażenia stacji kontroli pojazdów w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.2721.19.2018

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy możliwości realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla  ZSP NR 4 w Łowiczu, na terenie działek o nr  2960/10, nr 2959/1 i  nr  2959/2  w  ramach zadania inwestycyjnego  pn.,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4 w Łowiczu” - IZP.272.1.12.2018    

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu –etap II, ułożenie wełny mineralnej z paroizolacją” - IZP.272.1.9.2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  1 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego pn.: „Wymiana drzwi szklano-aluminiowych w ścianie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30 A”.
 • -

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.8.2018

 • -

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.7.2018

 • -

Zapytanie ofertowe na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.4.2018.

 • -

Zapytanie ofertowe na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.5.2018.

 • -

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 8 sztuk tablic informacyjnych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.3.2018

 • -

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych w zakresie rozbudowy i przebudowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Zapytanie ofertowe na opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Zapytanie ofertowe na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Wojciechowska
   data wytworzenia: 2015-11-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-26 12:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Wojciechowska
   data wytworzenia: 2015-11-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-26 12:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Wojciechowska
   data wytworzenia: 2015-11-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-26 12:19

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 389970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-15 13:28:59