Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie 8 sztuk tablic pamiątkowych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.28.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” - IZP.272.2.29.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10” IZP.272.2.26.2019

„Dostawa dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG i torbami do transportu”

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Trojanowska
  data publikacji: 2019-11-12 16:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2019 i 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Markiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-08 10:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-08 10:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest na wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych wraz z ich dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” IZP.272.2.27.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.2.22.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.21.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.2.19.2019

 • logo2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: Organizacja imprezy plenerowej pn. „Folklor ludowy szyty na miarę” w Skansenie w Maurzycach w ramach projektu pn. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia siłowni dla ZSP nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.2.17.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”. IZP.272.2.13.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2019/2020 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.12.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.11.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa wykładzin dywanowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.8.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 oraz o zamknięciu zapytania ofertowego bez zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1 w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię –- nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.7.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa naczyń, sztućców i akcesoriów kuchennych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.6.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa drobnego sprzętu AGD dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.3.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego na dostawę telewizorów, telefonów oraz sprzętu audio wraz z akcesoriami dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.2.2.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: dostawa bielizny pościelowej i ręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.2.1.2019

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest na dostawa wyposażenia sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” IZP.272.1.20.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostawą wyposażenia stacji kontroli pojazdów w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” IZP.272.1.19.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie analizy możliwości realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla  ZSP NR 4 w Łowiczu, na terenie działek o nr  2960/10, nr 2959/1 i  nr  2959/2  w  ramach zadania inwestycyjnego  pn.,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4 w Łowiczu”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Autorską Pracownię Architektoniczną  Jarosław Śmigiera 
 ul. Dąbrowskiego 11/8
99-400 Łowicz

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była najkorzystniejsza oraz  spełnia wymagania Zamawiającego.  IZP.272.1.12.2018
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Błaszczyk
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Sławomir Błaszczyk
  data publikacji: 2018-08-31 13:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - IZP.272.1.13.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Renowacja siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – etap II, ułożenie wełny mineralnej z paroizolacją” - IZP.272.1.9.2018     

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego została złożona oferta  przez:

Zakład   Projektowo – Remontowy -Budowlany  Andrzej Malczyk 
 ul. Żołnierska 34;  
99-400 Łowicz

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Błaszczyk
  data wytworzenia: 2018-07-31
 • opublikował: Sławomir Błaszczyk
  data publikacji: 2018-07-31 11:54

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jakw pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”  IZP.272.1.11.2018

 • 14644

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest zadanie remontowe pn.: ,, Wymiana drzwi szklano-aluminiowych w ścianie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A ”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P  w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” -  IZP.272.1.7.2018

 

 • 14644

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.1.4.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.5.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie 8 sztuk tablic informacyjnych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót elektrycznych w zakresie rozbudowy i przebudowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” - IZP.272.1.2.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbiórka budynku mieszkalnego w Nowych Zdunach na dz. nr ewid. 39/21 i 39/22”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa zabytkowego spichlerza na nową siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie tablicy informacyjnej wraz z dostawą i montażem w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.”

Informacja o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”.

Informacja o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy budynku zabytkowej stajni w Łowiczu przy ul. Blich 10 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Smacznie, zdrowo, na ludowo – rozwój gospodarki turystycznej regionu łódzkiego poprzez przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Powiatu Łowickiego oraz budowę karczmy na terenie skansenu w Maurzycach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa lodówek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa pomp infuzyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa pompy endoskopowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie opinii ornitologiczej w związku wycinką drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: "Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: "Dostawa wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących renowacji budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w ZSP nr 3 w Łowiczu oraz ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn.: „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wiem, umiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Centrum Kultury, Turystyki  i Promocji Ziemi Łowickiej” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”.

Informacja o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości świadczeń bytowych w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem osuszania budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – IV etap osuszanie” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w  zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – III etap”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest sprzedaż wraz z dostawą odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych.
Informacja o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy, którego przedmiotem jest
dostawa odzieży medycznej dla lekarzy wyjazdowych.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2015 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie podbitki dachu w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – III etap”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu – II etap” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu”

 

Informacja o zamknięciu postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu” bez zawarcia umowy

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-07-28 13:59

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-07-28 13:59

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie 6 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-07-02 11:42

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-07-02 11:43

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie 6 szt. tablic pamiątkowych wraz z montażem w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest  opracowanie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-02-24 14:53

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-02-24 14:51

Informacja o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-02-24 14:45

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-02-24 14:44

Informacja o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-02-24 14:34

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-02-24 14:32

Informacja o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-02-24 14:21

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-02-24 14:20

Informacja o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2015-02-24 14:03

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2015-02-24 14:02

Informacja o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest:  nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-11-21 10:59

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-11-21 10:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wydruk mapy turystycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej” 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-11-21 10:46

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-11-21 10:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest oznakowanie szlaku kajakowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-11-21 10:27

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-11-21 10:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie i montaż pięciu punktów obsługi turysty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w zabytkowym spichlerzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży – II etap” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 • Metryka

  • opublikował: Rafał Pawłowski
   data publikacji: 2014-10-03 15:14

Metryka

 • opublikował: Rafał Pawłowski
  data publikacji: 2014-10-03 15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie 6 sztuk tablic informacyjnych wraz z dostawą i montażem w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wydruku i dostawy folderu promocyjnego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania i dostawy przewodnika kajakowego w ramach projektu „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2014-07-25 15:20

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2014-07-25 15:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz STWiORB w zakresie instalacji c.w.u., kolektorów słonecznych i przebudowy instalacji c.o.w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym  dostawy drzwi wraz z montażem w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy kajaków i sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej w ramach projektu: "Wpłyń kajakiem w łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty"

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego na „Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)” bez zawarcia umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie audytu energetycznego oraz karty efektu ekologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych  w budynkach użyteczności publicznejna terenie Powiatu Łowickiego (Budynek administracyjny ZOZ w Łowiczu)” 

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy zapytania ofertowego  na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę pianina w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym spichlerzu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji c.o. w zabytkowym spichlerzu przy ul Blich 10

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania tablicy pamiątkowej wraz z montażem dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Gajda
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 11:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Gajda
   data wytworzenia: 2013-11-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 11:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania projektu technicznego oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem – rozwój infrastruktury turystycznej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w  zapytaniu ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2012 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

 

Informacja o wyborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu”

 

 

Informacja o wyborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa  ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień”

 

Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących  przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowę magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: „Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego bez zawarcia umowy

 

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była: „Konserwacja i pielęgnacja trzech sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” zostało zamknięte bez  zawarcia umowy - nie została złożona żadna oferta.

 

Informacja o wyborze ofert na Zadania nr 2 i 3 oraz o unieważnieniu Zapytania ofertowego w zakresie Zadania nr 1 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach  użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w miejscowości Stanisławów”

Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dotyczących przebudowy kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu 

Informacja o wyborze oferty na  opracowanie opinii na temat możliwości uzyskania efektu ekologicznego oraz kart efektu ekologicznego dla 9 budynków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

 

Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu

W wyniku zaproszenia do składania ofert (w drodze zapytania ofertowego) z dnia 07.02.2012 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Łowickim w roku 2012 wybrano ofertę.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje o unieważnieniu wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” 

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie i dostawa tablic rejaestracyjnych

Zawiadomienie o wyborze oferty na : "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie i dostawa tablic rejaestracyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liberski
  data wytworzenia: 2011.12.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-20 12:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-20 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-20 12:30

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zostało zamknięte bez zawarcia umowy ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta zgodna z wymaganiami zamawiającego.

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego)

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego, którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach przy ul. Podrzecznej 30
oraz ul. Świętojańskiej 5/7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-28 16:39

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-28 16:39

 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablic pamiątkowych do umieszczenia wewnątrz budynku dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 

 

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-28 16:33

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-28 16:32

 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-28 16:27

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-28 16:26

 

Informacja o wyborze oferty na wykonanie plakietek informacyjnych  dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-10-28 16:22

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-10-28 16:17

 

Informacja o wyborze oferty na zaprojektowanie i wykonanie 30 sztuk plakatów dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” 

Informacja o wyborze oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bonifraterskiej 3 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego”.
„Zamknięcie postępowania bez zawarcia umowy”

Informacja o wyborze oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wymianą instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 

Informacja o wyborze oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z dostawą i montażem dźwigu osobowego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu

 

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej dokonano wyboru Wykonawcy 

Informacja o zamknięciu bez zawarcia umowy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2011-04-19 15:22
 • zmodyfikował: Magdalena Żurawska
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 15:22

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-17 20:07
Informacja o wyborze oferty na wykonanie ulotek informacyjnych dla projektu pn.: „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia środowiska. 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-12-02 15:34
 • zmodyfikował: Magdalena Żurawska
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-02 15:38

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tabliczki pamiątkowej dla projektu pn.: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-11-22 16:03

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-08-09 16:54

Zawiadomienie o wyborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót   budowlanych w ramach projektu pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-06-18 08:51

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy  tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Nazwa zadania: „Dostawa i wykonanie  instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach archiwum I i II oraz serwerowni i pomieszczeniu na sprzęt skanująco- drukujący w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A oraz przy ul. Stanisławskiego 28”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-12 14:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-12 14:27

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-04-30 12:05

Starostwo Powiatowe w Łowiczu informuje, że spośród ofert złożonych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach B, C i E DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku" wybrano Wykonawców

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2010-04-07 09:22

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że oferta Europejskiego Centrum Doradztwa Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul Ułanów 7 na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane i dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” została wybrana do realizacji.

 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Żurawska
   data publikacji: 2011-11-07 13:15

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji” wykonanej według dokumentu pn. „Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że spośród ofert złożonych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad osuszaniem ścian w ramach zadania: Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 wybrano Wykonawcę.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że spośród ofert złożonych na wykonanie osuszania ścian w ramach zadania: Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 wybrano Wykonawcę.

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że spośród ofert złożonych na wykonanie studium wykonalności inwestycji pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” wybrano Wykonawcę.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu informuje, że spośród ofert złożonych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - II etap inwestycji” wybrano Wykonawców

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-09-07 12:38

Informacja o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”

Metryka

 • opublikował: Magdalena Żurawska
  data publikacji: 2009-07-21 14:03

Informacja o wyborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap inwestycji”

Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysów nakładczych obejmujących wykonanie parkingu z odwodnieniem
przy ul. Stanisławskiego 30
Informacja o wyborze oferty na wykonanie rozbiórki garaży przy ul. Stanisławskiego 30
Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysów nakładczych obejmujących adaptację pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Turystyki Ziemi Łowickiej przy ul. Stary Rynek 17
Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysów nakładczych obejmujących odbudowę IV Skrzydła Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/7

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 106544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8256638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-23 15:52

Stopka strony