Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Łowicki ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbkowice Górne gm. Łowicz  ozn. nr dz. 213/1 o pow.3,52ha.

Cena wywoławcza wynosi 134.000 zł 
                                
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW 26528.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 3.40.PE/Wj, UT,RL i przeznaczona pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, po zakończeniu eksploatacji złoża, wody w jeziorach i stawach, turystyka i rekreacja i leśnictwo.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 10.12.2009r, 04.03.2010r, 29.04.2010r.
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
Wadium w wysokości  10.000 ,- pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu  83 9297 0005 0754 1561 2061 0003 najpóźniej w dniu 07.06. 2010r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok. 25  o godz. 1000.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: 46 830 00 74.
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.19 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
    data wytworzenia: 31.05.2010
  • opublikował: Marek Kapuściński
    data publikacji: 2010-05-31 12:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13187
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-23 13:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7638317
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 12:20

Stopka strony