Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zgodnie z §12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu do zadań i kompetencji Starosty należy wykonywanie zadań zastrzeżonych dla starosty w ustawie ustrojowej i właściwych przepisach, w tym w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa;
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wicestarosty, Sekretarza
  i Skarbnika oraz komórek organizacyjnych i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w §10 Regulaminu;
 3. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
 4. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Sekretarza, Skarbnika, kierujących komórkami organizacyjnymi, pracowników zatrudnionych
  na samodzielnych stanowiskach i radców prawnych Starostwa;
 5. dokonywanie okresowych ocen Sekretarza, kierujących komórkami organizacyjnymi
  i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2;
 6. udzielanie urlopów wypoczynkowych i wydawanie poleceń podróży służbowych
  na obszarze kraju oraz poza granicami pracownikom Starostwa i kierownikom powiatowych komórek organizacyjnych;
 7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Starosty;
 8. udzielanie Wicestaroście, pracownikom Starostwa i powiatowych służb, inspekcji
  i straży oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych  upoważnień
  do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 7 oraz do wykonywania innych zadań określonych w ustawie ustrojowej i właściwych przepisach;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi;
 10. sprawowanie kontroli zarządczej;
 11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej na terenie Powiatu, w tym  koordynowanie działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Powiatu;
 12. wykonywanie zadań Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 13. wykonywanie zadań Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Powiatu Łowickiego.

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-02-03 15:58
 • zmodyfikował: Monika Markus
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-05 12:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10837
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-12 11:23:57