Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

I Przetarg ustny na dz. 606/3 w Czatolinie

drukuj (I Przetarg ustny na dz. 606/3 w Czatolinie)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-04 14:16

Starosta Łowicki ogłasza  I ustny  przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Łyszkowice
Gmina  Łyszkowice  ozn. nr dz. 17/4  o pow. 0,1775  ha

Cena wywoławcza wynosi  70 000 złotych . 
                                 
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr LD10 /00036462/3 .
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyszkowice .
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
 Wadium w wysokości 7000 ,- zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu  85  9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej
 w dniu  20 listopada  2017 r . 
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada  2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18  o godz. 10 00  
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A .
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.   

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza  I ustny  przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-09-27 11:21
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-27 11:22

Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie  Dzierzgówek, Gmina  Nieborów, oznaczonej jako działka o nr ew. 208 o powierzchni 0,60 ha 
Cena wywoławcza wynosi  40 000 zł                             
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. W Sądzie Rejonowym w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzona jest KW nr LD10 /00040183/4.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w części przydrożnej pod zabudowę mieszkaniową. Pozostała część nieruchomości położona jest poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do wylicytowanej ceny nabycia, dla części nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
Termin przeprowadzonego I przetargu :  28.07.2016 r.
Termin przeprowadzonego II przetargu : 22.12.2016r.
             Wadium w wysokości 4 000 zł, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, nr rach. 85  9288 0001 0011 1924 2000 0050, najpóźniej w dniu  8 maja 2017 r . 
             Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 A, pok. 18 o godz. 10 00
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: tel. 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, który udostępniony jest do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 A, pok.11.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.   
 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-03-10 12:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9221
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-04 14:17:11