Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Metodologia procesu tworzenia Strategii Powiatu Łowickiego

Metodologia procesu tworzenia Strategii Powiatu Łowickiego została oparta na trzech podstawowych etapach. Należą do nich:

1 etap – diagnozowanie strategiczne, w którym przeprowadzana jest analiza ilościowa
i jakościowa zasobów, zjawisk i procesów zachodzących w diagnozowanym obszarze, analiza jego otoczenia, która ostatecznie pozwoli na zidentyfikowanie problemów rozwojowych
i wyznaczenie priorytetów rozwoju,

2 etap – wyznaczenie celów rozwojowych o charakterze strategicznym, sporządzenie priorytetów i programów rozwojowych,

3 etap – wdrażanie i zarządzanie strategią.

Na obecnym poziomie reformy ustrojowej, w przypadku powiatów, zasadnicze znaczenie mają etap diagnozowania strategicznego oraz etap wyznaczania priorytetów rozwoju. Etap pierwszy to ocena strategicznych grup problemów, będących w gestii powiatu, a także podstawowych procesów i zjawisk, które mają i będą mieć wpływ na rozwój w powiecie. Etap ten nosi nazwę diagnozowania strategicznego.
Aby właściwie dokonać analizy, a następnie zdiagnozować interesujące nas obszary problemowe, w celu określenia kierunków i priorytetów rozwojowych, został powołany Zespół Roboczy, w skład którego weszły osoby merytorycznie związane z badanymi obszarami i problemami. Etap diagnostyczny prac nad Strategią Powiatu Łowickiego zakończył się analizą SWOT, będącą kompleksowym podsumowaniem prowadzonych analiz oraz próbą usystematyzowania i zhierarchizowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, pod względem siły ich oddziaływania na kształtowanie dalszego rozwoju.

Drugi etap to wyznaczenie celów i priorytetów rozwojowych. Na podstawie zdiagnozowanych uwarunkowań, nakreślono misję rozwoju powiatu oraz zaproponowano możliwe i optymalne cele rozwoju, a także kierunki działań zmierzających do realizacji tych celów.

Trzeci etap, związany z wdrażaniem i zarządzaniem strategią, uwarunkowany jest właściwym poziomem finansowania instytucji i instrumentów związanych z jej realizacją.

Prace nad Strategią Powiatu Łowickiego prowadzone były między innymi metodą seminaryjną, przy współpracy konsultantów z Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych
i Edukacyjnych z przedstawicielami Zespołu Roboczego oraz Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego, koordynującego prace nad strategią.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-16 17:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-17 09:42

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Rafał Pawłowski – Biuro Strategii, Programów Pomocowych i Inwestycji, tel. (46) 837 54 48, fax (46) 837 56 78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3442
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-17 09:42:31