Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Pośrednictwo Pracy Szukaj pracowników do swojej Firmy skorzystaj z pośrednictwa pracy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Doświadczenie wskazuje, że pośrednictwo prowadzone przez Urząd Pracy zapewnia pracodawcom odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy. Pomaga im również zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby w zakresie rekrutacji pracowników. Opisz dokładnie ofertę pracy - miejsce pracy i stanowisko, - wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata, - podaj realne wynagrodzenie Wybierz formę realizacji oferty, którymi są: - pośrednictwo półotwarte - pośrednictwo otwarte - pośrednictwo szybkie - giełdy pracy - targi pracy Ofertę można zgłosić: - osobiście - telefonicznie - pisemnie Powiatowy Urząd Pracy wyszuka odpowiednich kandydatów. - posiadamy informacje o osobach bezrobotnych, poszukujących pracy w tym również absolwentach - informacje o wolnym miejscu pracy przekazujemy osobom spełniającym wymagania pracodawców - pośrednicy przeprowadzają wstępne rozmowy z kandydatami do pracy - właściwi kandydaci są kierowani do Firmy. Pośrednictwo Pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. polega na: - udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych - pozyskiwaniu ofert pracy - udzielaniu pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszonych wolnych miejscach zatrudnienia i miejscach przygotowania zawodowego. - informowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, oraz pracodawców o - sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach - inspirowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy z pracodawcami - współdziałaniu z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania - informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. - przy wykonywaniu pośrednictwa pracy powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę kwalifikacje zawodowe i umiejętności bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz oczekiwania pracodawców - zgłoszenie wolnego miejsca pracy nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania zwłaszcza polityczne lub religijne, ani ze względu na przynależność związkową. - powiatowy urząd pracy po sprawdzeniu aktualności zgłoszonego wolnego miejsca zatrudnienia lub miejsca przygotowania zawodowego, oraz ustaleniu czy bezrobotny czy inna osoba poszukująca pracy spełnia oczekiwania pracodawcy, wydaje kartę referencyjną. - pracodawca jest zobowiązany zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia się skierowanego kandydata o zatrudnieniu lub nie zatrudnieniu tego kandydata przesyłając odcinek B karty referencyjnej. Pośrednictwo półotwarte: Informację o wolnych miejscach pracy są otwarte, co oznacza , że są dostępne dla większej liczby dla większej liczby potencjalnych kandydatów do pracy. Cecha charakterystyczną dla tej formy pośrednictwa jest fakt, że nazwa i jej adres nie są umieszczone w wyeksponowanej ofercie. PUP gwarantuje: - wstępna rozmowę z kandydatem - wybór i skierowanie kandydata do pracy - dostęp do informacji o ofercie dla większej liczby kandydatów Pracodawca: - dokonuje ostatecznej oceny przydatności kandydata - informuje PUP o zatrudnieniu bezrobotnego Pośrednictwo otwarte: Poprzez opracowanie treści oferty pracy i wyeksponowanie jej na tablicach informacyjnych jest możliwość pozyskania odpowiednich kandydatów i przeprowadzenia z nimi rozmów kwalifikacyjnych bez udziału pośrednika. PUP gwarantuje: - opracowanie treści i formy oferty - wyeksponowanie oferty Pracodawca: - uzgadnia z PUP formę i treść - przeprowadza rozmowy z kandydatami do pracy - zawiadamia PUP o fakcie zatrudnienia osoby, lub zmianie warunków realizacji oferty. Pośrednictwo szybkie: Polega na szybkim wyszukiwaniu pracownika niezależnie od kwalifikacji kandydatów: PUP gwarantuje: - szybkie znalezienie kandydatów do pracy - możliwość wyboru spośród dużej liczby kandydatów - realizację oferty w ciągu 24 godzin Pracodawca: - przeprowadza rozmowy z kandydatami do zatrudnienia - dokonuje wyboru właściwego kandydata - powiadamia PUP o zatrudnieniu bezrobotnego Giełdy Pracy Organizowane w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie. PUP gwarantuje: - zorganizowanie spotkania - upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych ofertą Pracodawca: - uzgadnia termin i miejsce spotkania - wybiera odpowiednich kandydatów - powiadamia PUP o zatrudnieniu bezrobotnych Targi Pracy Spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy udostępnione w jednym miejscu. PUP gwarantuje: - zorganizowanie miejsca targów - rozpowszechnienie informacji o targach Pracodawca: - organizuje własne stanowisko i zapewnia jego obsługę, - informuje PUP o zatrudnieniu bezrobotnych.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Kowalczyk
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-12-03 12:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-01-02 12:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-01-02 12:50:53