Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia grupowego dla 20 osób w ramach SPO RZL Działanie 1.2
unia.gifefslogo.jpg

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

     

1.       Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu na podstawie ustawy  prawo zamówień publicznych  Dz.U.Nr  19 poz.177 z późn. zmianami ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych do  25 roku życia w ramach    projektu  „Europejski Stażysta” Działanie 1.2PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY  współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu   Społecznego,  SPO RZL 

2.Przedmiot zamówienia usługi szkoleniowe:

-    operator maszyn  i urządzeń przemysłowych do produkcji opakowań   wraz z

     podstawowym kursem bhp

     CPV 80423100-6      -  10 osób

4.Dopuszcza się  możliwość składania ofert częściowych.

5.Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

6.Termin (okres)  realizacji zamówienia:

rozpoczęcie i zakończenie sierpień 2005 roku

7.Wadium nie jest wymagane.

8. Koperta  powinna być oznaczona Przetarg nieograniczony -(Oferta szkoleniowa).

9.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest : Jadwiga Kurek

10.Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ul.Stanisławskiego 28 pokój nr 14

11.Termin składania ofert  do dnia 28 lipca 2005 roku do  godz.10:00.

12.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pokój nr 23 w dniu 28 lipca 2005 roku  godz.10:30.

13.W postępowaniu  mogą wziąć udział  Wykonawcy: którzy:

1/  nie podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy  o zamówieniach    publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz.177 z późn. zmianami).

2/  spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Dz.U Nr 19 poz.177 z późn. zmianami)

3) spełniają warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.

14. Kryteria oceny ofert:

a)       Koszt szkolenia  grupy  – 60 pkt.

b)       Program szkolenia – 40 pkt.

15.Termin związania ofertą :wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Łowiczu  99-400 Łowicz ul.Stanisławskiego  28 pokój nr 8  lub faxem. Tel.837-03-73 lub pocztą elektroniczną – aktywne@pup.lowicz.pl. po uprzednim złożeniu wniosku.

 

 

Łowicz.2005.07.08

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Kurek
    data wytworzenia: 2005.07.08
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-08 13:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-08 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-24 14:33

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8292353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 15:39

Stopka strony