Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie przetargu-szkolenie grupowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn. zmianami ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem absolwentów) zarejestrowanych jako bezrobotne od 12 do 24 miesięcy w ramach projektu “Pomocna Dłoń” Działanie 1.3 –przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, SPO RZL

2.Przedmiot zamówienia usługi szkoleniowe:

kurs przygotowujący do egzaminu prawa jazdy kat.C

CPV 80411 - 8 osób

4.Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

5.Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

6.Termin (okres) realizacji zamówienia:

rozpoczęcie :02.12.2005r.

zakończenie 27.12. 2005 roku

7.Wadium nie jest wymagane.

8. Koperta powinna być oznaczona Przetarg nieograniczony

-(Oferta szkoleniowa).

9.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest :

Jadwiga Kurek

10.Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ul.Stanisławskiego 28 pokój nr 14

11.Termin składania ofert do dnia 24 listopada 2005 roku do godz.9:00.

12.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pokój nr 23 w dniu 24 listopada 2005 roku godz.9:30.

13.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy: którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz.177 z późn. zmianami).

2/ spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U Nr 19 poz.177 z późn. zmianami)

3) spełniają warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.

14. Kryteria oceny ofert:

Koszt szkolenia grupy – 60 pkt.

Program szkolenia – 40 pkt.

15.Termin związania ofertą :wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu 99-400 Łowicz ul.Stanisławskiego 28 pokój nr 8 lub faxem. Tel.837-03-73 lub pocztą elektroniczną – aktywne@pup.lowicz.pl. po uprzednim złożeniu wniosku.

 

 

Łowicz.2005.11.09

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: J.Kurek
    data wytworzenia: 09.11.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-09 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5835
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-24 14:33

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8318178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-18 09:04

Stopka strony