Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 855/2022 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 15:01

Uchwała Nr 856/2022 ZPŁ
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 15:07

Uchwała Nr 857/2022 ZPŁ
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w I LO w Łowiczu".

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 15:13

Uchwała Nr 858/2022 ZPŁ
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa wyposażenia siłowni do ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 15:15

Uchwała Nr 859/2022 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu ,,Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:10

Uchwała Nr 860/2022 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:15

Uchwała Nr 861/2022 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:21

Uchwała Nr 862/2022 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora, w przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:26

Uchwała Nr 863/2022 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:36

Uchwała Nr 864/2022 ZPŁ
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do złożenia informacji z realizacji programu - ,,Laboratoria Przyszłości".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-07 09:40

Uchwała Nr 865/2022 ZPŁ
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie udzielenia rekomendacji Staroście Łowickiemu do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:37

Uchwała Nr 866/2022 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu ,,Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:43

Uchwała Nr 867/2022 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn. ,,Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych" w ramach programu Erasmus.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:47

Uchwała Nr 868/2022 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:49

Uchwała Nr 869/2022 ZPŁ
z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa wyposażenia siłowni w ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:53

Uchwała Nr 870/2022 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2022 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 10:57

Uchwała Nr 871/2022 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 11:02

Uchwała Nr 872/2022 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 11:04

Uchwała Nr 873/2022 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-15 11:05

Uchwała Nr 874/2022 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XLVII/324/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:14

Uchwała Nr 875/2022 ZPŁ
z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:16

Uchwała Nr 876/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:18

Uchwała Nr 877/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:20

Uchwała Nr 878/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 w ramach Akredytacji Erasmus nr 2020-1-PL01-KA121-VET-095807.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:26

Uchwała Nr 879/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,ZSP Nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:29

Uchwała Nr 880/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:32

Uchwała Nr 881/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-21 11:34

Uchwała Nr 882/2022 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2022 r.

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:25

Uchwała Nr 883/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:35

Uchwała Nr 884/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:37

Uchwała Nr 885/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna osób, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:40

Uchwała Nr 886/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna osób, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:44

Uchwała Nr 887/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:47

Uchwała Nr 888/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:49

Uchwała Nr 889/2022 ZPŁ
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-01 10:53

Uchwała Nr 890/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVIII/332/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:07

Uchwała Nr 891/2022 ZPŁ
z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu dwóch wkrętarek akumulatorowych wraz z akcesoriami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:09

Uchwała Nr 892/2022 ZPŁ
z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łowickiego w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj Polskę".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:16

Uchwała Nr 893/2022 ZPŁ
z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ,,Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:18

Uchwała Nr 894/2022 ZPŁ
z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ,,Modernizacja ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:21

Uchwała Nr 895/2022 ZPŁ
z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łowickiego na zebranie założycielskie w celu wyłonienia komitetu założycielskiego, który dokona czynności związanych z powołaniem, w tym zarejestrowaniem Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:24

Uchwała Nr 896/2022 ZPŁ
z dnia 08 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Powiatu Łowickiego przy ul. Stanisławskiego 30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:25

Uchwała Nr 897/2022 ZPŁ
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:28

Uchwała Nr 898/2022 ZPŁ
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:41

Uchwała Nr 899/2022 ZPŁ
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 898/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:44

Uchwała Nr 900/2022 ZPŁ
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:45

Uchwała Nr 901/2022 ZPŁ
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:48

Uchwała Nr 902/2022 ZPŁ
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 901/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:50

Uchwała Nr 903/2022 ZPŁ
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807 konkurs wniosków 2022. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:54

Uchwała Nr 904/2022 ZPŁ
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-24 10:56

Uchwała Nr 905/2022 ZPŁ
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:46

Uchwała Nr 906/2022 ZPŁ
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 905/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:50

Uchwała Nr 907/2022 ZPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIX/340/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:52

Uchwała Nr 908/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:54

Uchwała Nr 909/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:57

Uchwała Nr 910/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 11:59

Uchwała Nr 911/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 910/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:01

Uchwała Nr 912/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:04

Uchwała Nr 913/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:09

Uchwała Nr 914/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:11

Uchwała Nr 915/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:18

Uchwała Nr 916/2022 ZPŁ
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:21

Uchwała Nr 917/2022 ZPŁ
z dnia 01 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:22

Uchwała Nr 918/2022 ZPŁ
z dnia 01 kwietnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 917/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-08 12:31

Uchwała Nr 919/2022 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-27 08:39

Uchwała Nr 920/2022 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-27 08:40

Uchwała Nr 921/2022 ZPŁ
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej pięciu pomostów pływających, zakotwionych na rzece Bzurze z przeznaczeniem na cele turystyczne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:13

Uchwała Nr 922/2022 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:15

Uchwała Nr 923/2022 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:21

Uchwała Nr 924/2022 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Staż przepustką do zatrudnienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:23

Uchwała Nr 925/2022 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:26

Uchwała Nr 926/2022 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr L/345/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:30

Uchwała Nr 927/2022 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:32

Uchwała Nr 928/2022 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:35

Uchwała Nr 929/2022 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:37

Uchwała Nr 930/2022 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:38

Uchwała Nr 931/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:45

Uchwała Nr 932/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:47

Uchwała Nr 933/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:52

Uchwała Nr 934/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-29 13:54

Uchwała Nr 935/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:04

Uchwała Nr 936/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 935/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:07

Uchwała Nr 937/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:11

Uchwała Nr 938/2022 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:13

Uchwała Nr 939/2022 ZPŁ
z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa wyposażenia siłowni w ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:16

Uchwała Nr 940/2022 ZPŁ
z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:18

Uchwała Nr 941/2022 ZPŁ
z dnia 06 maja 2022 r.

w sprawie uruchomienia zawodu technik spawalnictwa w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:20

Uchwała Nr 942/2022 ZPŁ
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:23

Uchwała Nr 943/2022 ZPŁ
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:30

Uchwała Nr 944/2022 ZPŁ
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:33

Uchwała Nr 945/2022 ZPŁ
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:36

Uchwała Nr 946/2022 ZPŁ
z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:41

Uchwała Nr 947/2022 ZPŁ
z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:44

Uchwała Nr 948/2022 ZPŁ
z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-05-18 09:46

Uchwała Nr 949/2022 ZPŁ
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LI/349/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:00

Uchwała Nr 950/2022 ZPŁ
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia wieloletniego rządowego programu pn. ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:03

Uchwała Nr 951/2022 ZPŁ
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:04

Uchwała Nr 952/2022 ZPŁ
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:06

Uchwała Nr 953/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:07

Uchwała Nr 954/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bednary Kolonia, Karolew, Sypień w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:10

Uchwała Nr 955/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:12

Uchwała Nr 956/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:14

Uchwała Nr 957/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:18

Uchwała Nr 958/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:19

Uchwała Nr 959/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 958/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:21

Uchwała Nr 960/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:22

Uchwała Nr 961/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:26

Uchwała Nr 962/2022 ZPŁ
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-08 10:27

Uchwała Nr 963/2022 ZPŁ
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok


Uchwała Nr 964/2022 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu


Uchwała Nr 965/2022 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok


Uchwała Nr 966/2022 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 965/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok


Uchwała Nr 967/2022 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99 - 400 Łowicz


Uchwała Nr 968/2022 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863r. 12 h, 99 - 400 Łowicz


Uchwała Nr 969/2022 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu"


Uchwała Nr 970/2022 ZPŁ 
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu"


Uchwała Nr 971/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LII/361/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-12 15:37

Uchwała Nr 972/2022 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-12 15:40

Uchwała Nr 973/2022 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 972/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-12 15:43

Uchwała Nr 974/2022 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:06

Uchwała Nr 975/2022 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:15

Uchwała Nr 976/2022 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:26

Uchwała Nr 977/2022 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bednary Kolonia, Karolew, Sypień w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:32

Uchwała Nr 978/2022 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:33

Uchwała Nr 979/2022 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 978/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:38

Uchwała Nr 980/2022 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:40

Uchwała Nr 981/2022 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:42

Uchwała Nr 982/2022 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie pozbawienia zawodnika stypendium sportowego w roku 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-13 15:44

Uchwała Nr 983/2022 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-27 10:43

Uchwała Nr 984/2022 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 09 sierpnia 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-27 10:48

Uchwała Nr 985/2022 ZPŁ 
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-27 10:50

Uchwała Nr 986/2022 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-27 10:52

Uchwała Nr 987/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łowickiego projektu ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-27 15:07

Uchwała Nr 988/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 919/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:20

Uchwała Nr 989/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:22

Uchwała Nr 990/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:24

Uchwała Nr 991/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99-400 Łowicz do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:26

Uchwała Nr 992/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:28

Uchwała Nr 993/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-28 10:30

Uchwała Nr 994/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-03 15:09

Uchwała Nr 995/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 994/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-03 15:23

Uchwała Nr 996/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-03 15:25

Uchwała Nr 997/2022 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zestawu PSP R1: plecak 2021 - materiał CORDURA.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-03 15:29

Uchwała Nr 998/2022 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-04 12:46

Uchwała Nr 999/2022 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 998/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-04 12:48

Uchwała Nr 1000/2022 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-04 12:49

Uchwała Nr 1001/2022 ZPŁ
z dnia 02 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-04 12:52

Uchwała Nr 1002/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:27

Uchwała Nr 1003/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,STEAM Strengthens European Cultural Heritage" (Rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego za pomocą przedmiotów ścisłych) w ramach programu Erasmus+.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:30

Uchwała Nr 1004/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn.: ,,Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów" w ramach programu Erasmus+.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:32

Uchwała 1005/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:49

Uchwała Nr 1006/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:51

Uchwała Nr 1007/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Samodzielni w życiu i w pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:56

Uchwała Nr 1008/2022 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 09:57

Uchwała Nr 1009/2022 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 10:00

Uchwała Nr 1010/2022 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 10:04

Uchwała Nr 1011/2022 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o pozbawieniu odcinka drogi nr 5159 E, zlokalizowanej na działce nr ewid. 80/5 obr. Z-129 Zgierz - miasto kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-24 10:10

Uchwała Nr 1012/2022 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie Powiatowi Łowickiemu długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-26 09:30

Uchwała Nr 1013/2022 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w ramach kryterium: ,,Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-26 09:33

Uchwała Nr 1014/2022 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 08:53

Uchwała Nr 1015/2022 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:02

Uchwała Nr 1016/2022 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:04

Uchwała Nr 1017/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIV/370/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:09

Uchwała Nr 1018/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:11

Uchwała Nr 1019/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1018/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:17

Uchwała Nr 1020/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:20

Uchwała Nr 1021/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:24

Uchwała Nr 1022/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 893/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:26

Uchwała Nr 1023/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:28

Uchwała Nr 1024/2022 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia wicedyrektora pełniącego obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:30

Uchwała Nr 1025/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie pozbawienia zawodnika stypendium sportowego w roku 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:32

Uchwała Nr 1026/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:34

Uchwała Nr 1027/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:36

Uchwała Nr 1028/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:44

Uchwała Nr 1029/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 09:49

Uchwała Nr 1030/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:01

Uchwała Nr 1031/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:03

Uchwała Nr 1032/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na czas do lat 3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:10

Uchwała Nr 1033/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na czas do lat 3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:28

Uchwała Nr 1034/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie umowy nr WRR/000245/05/D z dnia 07.07.2022 r. o realizację przez samorząd powiatowy ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, D.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:32

Uchwała Nr 1035/2022 ZPŁ
z dnia 02 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 10:34

Uchwała Nr 1036/2022 ZPŁ
z dnia 07 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:06

Uchwała Nr 1037/2022 ZPŁ
z dnia 07 września 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1036/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:14

Uchwała Nr 1038/2022 ZPŁ
z dnia 09 września 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:16

Uchwała Nr 1039/2022 ZPŁ
z dnia 09 września 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:19

Uchwała Nr 1040/2022 ZPŁ
z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:22

Uchwała Nr 1041/2022 ZPŁ
z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie realizacji dodatkowej nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich w roku szkolnym 2022/2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:23

Uchwała Nr 1042/2022 ZPŁ
z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-27 13:27

Uchwała Nr 1043/2022 ZPŁ
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 08:56

Uchwała Nr 1044/2022 ZPŁ
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 08:59

Uchwała Nr 1045/2022 ZPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LV/373/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:02

Uchwała Nr 1046/2022 ZPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:04

Uchwała Nr 1047/2022 ZPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:09

Uchwała Nr 1048/2022 ZPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1047/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:11

Uchwała Nr 1049/2022 ZPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:14

Uchwała Nr 1050/2022 ZPŁ
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:17

Uchwała Nr 1051/2022 ZPŁ
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:19

Uchwała Nr 1052/2022 ZPŁ
z dnia 06 października 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:51

Uchwała Nr 1053/2022 ZPŁ
z dnia 06 października 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:54

Uchwała Nr 1054/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 09:56

Uchwała Nr 1055/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:03

Uchwała Nr 1056/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:07

Uchwała Nr 1057/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Kształcenie i Szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:10

Uchwała Nr 1058/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:13

Uchwała Nr 1059/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:15

Uchwała Nr 1060/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:21

Uchwała Nr 1061/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:23

Uchwała Nr 1062/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:25

Uchwała Nr 1063/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie Powiatowi Łowickiemu długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:27

Uchwała Nr 1064/2022 ZPŁ
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 10:29

Uchwała Nr 1065/2022 ZPŁ
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Gminy Zduny i jej jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:39

Uchwała Nr 1066/2022 ZPŁ
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:41

Uchwała Nr 1067/2022 ZPŁ
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1066/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:43

Uchwała Nr 1068/2022 ZPŁ
z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:45

Uchwała Nr 1069/2022 ZPŁ
z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:47

Uchwała Nr 1070/2022 ZPŁ
z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do dokonywania czynności w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:50

Uchwała Nr 1071/2022 ZPŁ
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie: formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-25 12:53

Uchwała Nr 1072/2022 ZPŁ
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 09:14

Uchwała Nr 1073/2022 ZPŁ
z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 09:21

Uchwała Nr 1074/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch dysków komputerowych zewnętrznych stanowiących własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 09:38

Uchwała Nr 1075/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LVI/379/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 08:58

Uchwała Nr 1076/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:01

Uchwała Nr 1077/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1076/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:04

Uchwała Nr 1078/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:08

Uchwała Nr 1079/2022 ZPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:10

Uchwała Nr 1080/2022 ZPŁ
z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Łowickiego w roku 2022 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:12

Uchwała Nr 1081/2022 ZPŁ
z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:14

Uchwała Nr 1082/2022 ZPŁ
z dnia 08 listopada 2022 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1081/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:16

Uchwała Nr 1083/2022 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 09:20

Uchwała Nr 1084/2022 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-24 15:21

Uchwała Nr 1085/2022 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia logo Powiatu Łowickiego oraz zasad jego używania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-24 15:24

Uchwała Nr 1086/2022 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 29 listopada 2022 roku. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-29 14:58

Uchwała Nr 1087/2022 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-29 15:04

Uchwała Nr 1088/2022 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-29 15:06

Uchwała Nr 1089/2022 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla 4 punktów poboru Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-29 15:09

Uchwała Nr 1090/2022 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla 4 punktów poboru Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-29 15:11

Uchwała Nr 1091/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia)

Uchwała Nr 1091/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:29

Uchwała Nr 1092/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIX/384/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:32

Uchwała Nr 1093/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:38

Uchwała Nr 1094/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1093/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:44

Uchwała Nr 1095/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:47

Uchwala Nr 1096/2022 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 875/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:51

Uchwała Nr 1097/2022 ZPŁ
z dnia 07 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:56

Uchwała Nr 1098/2022 ZPŁ
z dnia 07 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-08 10:58

Uchwała Nr 1099/2022 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie przekazania Zespołowie Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie nowego sprzętu medycznego zakupionego w ramach zadania inwestycyjnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-21 09:52

Uchwała Nr 1100/2022 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-21 10:11

Uchwała Nr 1101/2022 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1100/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-21 10:13

Uchwała Nr 1102/2022 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-21 10:14

Uchwała Nr 1103/2022 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-21 10:17

Uchwała Nr 1104/2022 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia sposobu wykorzystywania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:38

Uchwała Nr 1105/2022 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie uszczególowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LX/392/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:40

Uchwała Nr 1106/2022 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:43

Uchwała Nr 1107/2022 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1106/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:45

Uchwała Nr 1108/2022 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:47

Uchwała Nr 1109/2022 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii słuchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu ,,Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:51

Uchwała Nr 1110/2022 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dwóch alkomatów lion laboratories AleoBlow stanowiących własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:53

Uchwała Nr 1111/2022 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-28 10:56

Uchwała Nr 1112/2022 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-30 10:31

Uchwała Nr 1113/2022 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu grzewczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-30 10:34

Uchwała Nr 1114/2022 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-01-03 12:14

Uchwała Nr 1115/2022 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1114/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-28