Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Informacja o projektach na stronach internetowych PUP/samorządu powiatowego unia.gifefslogo.jpg SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 – 2006 Na terenie powiatu Łowickiego rozpoczęła się realizacja dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu i współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Młodzież na Rynku Pracy Powiatu Łowickiego” realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi „Nowe Perspektywy Dla Młodych” Celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży poniżej 25 roku, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy i bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół w wejściu na rynek pracy. Osobom młodym do 25 roku życia uczestniczącym w projekcie zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (nowy start) przed upływem 6-tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Do kogo projekt jest adresowany? Projekt skierowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół z terenu powiatu Łowickiego. Co projekt oferuje? W ramach projektu, w okresie od 15.06.2004 do 31.12.2004 , bezrobotnej młodzieży zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak: staże mające pomóc młodzieży w dostosowaniu ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego. Przez cały czas realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie świadczył ponadto usługi doradcze. Zakłada się, że łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystają 54 osoby z powiatu Łowickiego . Jak mogę skorzystać? Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu bezrobotnego, dotychczas niepracującego oraz wieku do 25 lat. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 28 tel. (-46) 837-04-20, 837-07-76 e-mail lolw@praca.gov.pl  link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (www.wup.mm.com.pl) Informacje bieżące …………………………………………………………………………………………………………… Projekt „Pomoc dla Długotrwale Bezrobotnych z Terenu Powiatu Łowickiego” realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi „Aktywizacja Szansą Na Pracę” Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez objęcie aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu jak największej liczby osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Osobom uczestniczącym w projekcie zaoferowane zostaną aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12-tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Do kogo projekt jest adresowany? Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów), zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu przez okres do 24 miesięcy. Co projekt oferuje? W ramach projektu, w okresie od 15.06.2004r. do 31.12.2004r, osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania zjawisku długotrwałego bezrobocia takie jak: prace interwencyjne i szkolenia mające ułatwić osobom bezrobotnym reintegrację z rynkiem pracy oraz dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Przez cały czas realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie świadczył ponadto usługi doradcze. Zakłada się, że łącznie z pomocy w ramach projektu skorzysta 112 osób z powiatu Łowickiego . Jak mogę skorzystać? Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu bezrobotnego oraz wieku powyżej 25 lat (z wyłączeniem absolwentów), bezrobotni przez okres do 12 miesięcy, jednocześnie osoba ta musi spełniać warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, gdzie osobą długotrwale bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 28 tel. (0-46) 837-04-20, 837-07-76 e-mail serwis@pup.lowicz.pl lub lolw@praca.gov.pl  link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (www.wup.mm.com.pl) Informacje bieżące ……………………………………………………………………………………………………………

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-07-16 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2004-07-16 10:37

drukuj całą stronę

Opis strony
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
NOWE PERSPEKTYWY DLA MŁODYCH


Celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku, w tym absolwentom wszystkich typów szkół w wejściu na rynek pracy. Osobom młodym do 25 roku życia uczestniczącym w projekcie zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (nowy start) przed upływem 6-tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.


Projekt skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia, w tym do absolwentów wszystkich typów szkół z terenu powiatu Łowickiego

Co projekt oferuje?
W ramach projektu 54 osobom spośród bezrobotnej młodzieży zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak staże mające na celu pomóc młodzieży w zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz dostosowaniu ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Przewiduje się, że w ramach projektu 54 osoby rozpoczną staż zawodowy, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia zawodowego

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu bezrobotnego oraz wiek do 25 lat. Rekrutacją uczestników do projektu będą zajmowali się pośrednicy pracy we współpracy z doradcą zawodowym

Czas trwania projektu: 15.06.2004 r. do 31.12.2004 r.


Informacja o projektach na stronach internetowych PUP/samorządu powiatowegoSEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
2004 – 2006

Na terenie powiatu Łowickiego rozpoczęła się realizacja dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu i współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Młodzież na Rynku Pracy Powiatu Łowickiego”
realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
„Nowe Perspektywy Dla Młodych”

Celem projektu jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży poniżej 25 roku, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy i bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół w wejściu na rynek pracy. Osobom młodym do 25 roku życia uczestniczącym w projekcie zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (nowy start) przed upływem 6-tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.


Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt skierowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół z terenu powiatu Łowickiego.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu, w okresie od 15.06.2004 do 31.12.2004 , bezrobotnej młodzieży zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak: staże mające pomóc młodzieży w dostosowaniu ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego. Przez cały czas realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie świadczył ponadto usługi doradcze. Zakłada się, że łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystają 54 osoby z powiatu Łowickiego .

Jak mogę skorzystać?

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu bezrobotnego, dotychczas niepracującego oraz wieku do 25 lat.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 28 tel. (-46) 837-04-20, 837-07-76
e-mail lolw@praca.gov.pl

 link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (www.wup.mm.com.pl)

Informacje bieżące

……………………………………………………………………………………………………………


Projekt „Pomoc dla Długotrwale Bezrobotnych z Terenu Powiatu Łowickiego”
realizowany w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
„Aktywizacja Szansą Na Pracę”

Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez objęcie aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu jak największej liczby osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Osobom uczestniczącym w projekcie zaoferowane zostaną aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12-tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów), zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu przez okres do 24 miesięcy.

Co projekt oferuje?

W ramach projektu, w okresie od 15.06.2004r. do 31.12.2004r, osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania zjawisku długotrwałego bezrobocia takie jak: prace interwencyjne i szkolenia mające ułatwić osobom bezrobotnym reintegrację z rynkiem pracy oraz dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Przez cały czas realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie świadczył ponadto usługi doradcze. Zakłada się, że łącznie z pomocy w ramach projektu skorzysta 112 osób z powiatu Łowickiego .

Jak mogę skorzystać?

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu bezrobotnego oraz wieku powyżej 25 lat (z wyłączeniem absolwentów), bezrobotni przez okres do 12 miesięcy, jednocześnie osoba ta musi spełniać warunki ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, gdzie osobą długotrwale bezrobotną jest osoba pozostająca bez pracy 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Stanisławskiego 28 tel. (0-46) 837-04-20, 837-07-76
e-mail lolw@ praca.gov.pl

 link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (www.wup.mm.com.pl)

Informacje bieżące

……………………………………………………………………………………………………………
Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4079
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-07-16 10:43:18