Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Ochrona danych osobowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu)

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30, reprezentowane przez Dyrektora PCPR w Łowiczu. Kontakt pod numerem telefonu +48 46 837 03 44, +48 46 830 01 77 lub adresem e-mail: pcprlowicz@wp.pl.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Karolina Koprowska, z którą można się kontaktować pod numerem telefonu +48 46 837 03 44, +48 46 830 01 77 lub adresem e-mail: pcprlowicz@poczta.fm.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
  • sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia nieprzetwarzana danych art. 18 RODO.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-07 09:40
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 09:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4012
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-07 09:43:17