Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Program "Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu informuję, że na podstawie art. 187 a ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1111.) oraz Rady Ministrów przyjętych Uchwałą Nr 80 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry strat” (M.P. 2018 poz.514), ustanowiła rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Na podstawie §4 ust. 1 pkt 1 i 2, §5 ust. 1 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 2018 poz. 1061), świadczenie dobry strat przysługuje:

 1. rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w wysokości 300 zł -raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się-raz w roku*;
 3. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20-roku życia;
  2. w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności 24 - roku życia;
 4. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:
  1. ukończenia 20- roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski na świadczenie "Dobry Strat" będą przyjmowane w następującej formie:

 • od 01.07.2019 r. do 05.09.2019 r. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: pcprlowicz@wp.pl,
 • od 01.08.2019 r. do 05.09.2019 r.. w wersji papierowej i składane do pok. Nr 3 w Zespole ds. świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w środy w godz. 9:00-17:00.

Jednocześnie informujemy, że wnioski wraz z dokumentacją do wypełnienia otrzymacie Państwo pod koniec lipca 2019r. drogą pocztową.

* osobie uczacej się - oznacza osobę pełnoletnią uczacą się w szkole, niepozostajacą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnioną, o której mowa w ustawie;

** szkołę - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolono - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Załącznik:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start”
 2. Oświadczenie rodziny o kontynuowaniu nauki.
 3. Klauzule informacyjne dla rodzin zastępczych, dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które ukończyło 16 rok życia, pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Metryka

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-07-02 11:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-02 11:07:44