Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  informuję ,że na  podstawie  art. 187 a ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1111. ) oraz  Rady Ministrów  przyjętych Uchwałą Nr 80 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie  ustanowienia rządowego programu ,,Dobry strat” (M.P. 2018 poz.514), ustanowiła  rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu  wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Na podstawie §4 ust. 1  pkt 1 i 2, §5 ust. 1 i §7 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu ,,Dobry start” (Dz. U. 2018 poz. 1061),świadczenie  dobry strat    przysługuje:

1. rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,  dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych w wysokości 300 zł -raz w roku na dziecko;

2. osobom uczącym się-raz w roku*;

3. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
    a) przez dziecko lub osobę uczącą się 20-roku życia;
    b) w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności 24 - roku życia;

4. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:
    a) ukończenia 20- roku życia przez dziecko lub osobę  uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
    b) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osobę uczącą się przed  rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się  orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Wnioski na świadczenie ,,Dobry Strat”  będą  przyjmowane w  następującej  formie :

-  od 01.07.2019 r. do 05.09.2019 r.  drogą elektroniczną na adres  poczty elektronicznej: pcprlowicz@wp.pl

-  od 01.08.2019 r. do 05.09.2019 r.. w wersji papierowej i składane do pok. Nr 3 w Zespole ds. świadczeń od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00-16.00, w środy od 9.00-17.00.

       Jednocześnie informujemy, że wnioski  wraz z dokumentacją do wypełnienia otrzymacie Państwo pod koniec lipca 2019r. drogą pocztową.

 

* osobie uczacej się - oznacza osobę pełnoletnią uczacą się w szkole, niepozostajacą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnioną, o której mowa w ustawie:

** szkołę - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę  ponadpodstawową i  dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolono - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

                                                                                             

Załącznik:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start”
  2. Oświadczenie rodziny o kontynuowaniu nauki.
  3. Klauzule informacyjne dla rodzin zastępczych, dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które ukończyło 16 rok życia, pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Metryka

  • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
    data publikacji: 2019-07-02 11:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 11:07

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9589186
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-10-06 16:43

Stopka strony