Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zespół do spraw osób niepełnosprawnych, organizacyjnych i administracyjno – gospodarczych

Magdalena Nowak - starszy inspektor
tel. 46/837-03-44 wew. 23, adres e-mail: pfronlowicz@wp.pl, pfronlowicz@o2.pl

Ewelina Radosz - referent
tel.46/837-03-44, adres e-mail: ewelina.pcprlowicz@o2.pl

Sławomir Urbański - informatyk
tel. 46/830-01-77, 46/837-03-44 wew. 30, adres e-mail: pcprslawek@o2.pl

 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 13:04

Zadania

Do zadań Zespołu  do spraw osób niepełnosprawnych, organizacyjnych i administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:

 1. prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 2. sporządzanie stosownych zestawień i sprawozdań oraz analiz dla potrzeb Centrum, Powiatu, Wojewody łódzkiego;
 3. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej;
 4. kontrola warsztatów terapii zajęciowej w zakresie realizowanych zadań;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych oraz pracującymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
 6. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
 7. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 8. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania sportu, kultury, rekreacji
  i turystyki osób niepełnosprawnych;
 9. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowywania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
 10. opracowanie i realizacja lokalnego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
 12. angażowanie środków finansowych z PFRON na realizację zadań;
 13. realizowanie programów celowych PFRON;
 14.  opracowywanie i realizacja projektów z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznym;.
 15. realizowanie programów pilotażowych PFRON, w tym programu „Aktywny Samorząd” i program „Wyrównywanie różnic między regionami”;
 16. w zakresie spraw organizacyjnych:
   •  prowadzenie spraw kancelaryjnych Centrum,
   • organizowanie prawidłowego obiegu pism i dokumentów Centrum, ewidencji
    i przechowywania dokumentacji,
   • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją Centrum oraz dokumentacji związanej z nadzorem i kontrolami,
   • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
   • prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu,
   • prowadzenie rejestru zarządzeń  Starosty i Dyrektora,
   • prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych przez Dyrektora,
   • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
   • prowadzenie ewidencji pieczątek;
 17. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
 • prowadzenie gospodarki związanej z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu biurowego,
 • administrowanie stroną internetową Biuletyn Informacji Publicznej oraz elektroniczną skrzynką podawczą e PUAP Centrum,
 • organizacja zakupów i zaopatrzenie w materiały biurowe komórek organizacyjnych Centrum z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO,
 • prowadzenie i obsługa systemu informatycznego Centrum;
 •  prowadzeniem archiwum zakładowe Centrum:
 • opublikował: Sławek Urbański (PCPR)
  data publikacji: 2019-05-06 15:50
 • zmodyfikował: Sławek Urbański (PCPR)
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-06 15:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 738
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-06 15:53

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6955333
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 17:01

Stopka strony