Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 602/2021 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia planów dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:42

Uchwała Nr 603/2021 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:45

Uchwała Nr 604/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:49

Uchwała Nr 605/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie odwołania Doroty Zielińskiej ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:56

Uchwała Nr 606/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 07:59

Uchwała Nr 607/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:01

Uchwała Nr 608/2021 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:03

Uchwała Nr 609/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:05

Uchwała Nr 610/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2021 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:08

Uchwała Nr 611/2021 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/237/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:03

Uchwała Nr 612/2021 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:23

Uchwała Nr 613/2021 ZPŁ
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 612/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:26

Uchwała Nr 614/2021 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:29

Uchwała Nr 615/2021 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-16 14:31

Uchwała Nr 616/2021 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-18 10:47

Uchwała Nr 617/2021 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/244/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:04

Uchwała Nr 618/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:07

Uchwała Nr 619/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:09

Uchwała Nr 620/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:10

Uchwała Nr 621/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 620/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:14

Uchwała Nr 622/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:16

Uchwała Nr 623/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:19

Uchwała Nr 624/2021 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-16 07:21

Uchwała Nr 625/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:37

Uchwała Nr 626/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:38

Uchwała Nr 627/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:40

Uchwała Nr 628/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:42

Uchwała Nr 629/2021 ZPŁ
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-03-26 17:43

Uchwala Nr 630/2021 ZPŁ
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Prus - Miterka
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-04-12 15:47

Uchwała Nr 631/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:49

Uchwała Nr 632/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:51

Uchwała Nr 633/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-01 11:55

Uchwała Nr 634/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie otwartego naboru partnerów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:44

Uchwała Nr 635/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn.1CC09X2523) przekazanego do ZOZ w nieodpłatne użytkowanie na podstawie Uchwały Nr 419/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:48

Uchwała Nr 636/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:50

Uchwała Nr 637/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:52

Uchwała Nr 638/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/251/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:55

Uchwała Nr 639/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:57

Uchwała Nr 640/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 639/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 15:59

Uchwała Nr 641/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:00

Uchwała Nr 642/2021 ZPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:02

Uchwała Nr 643/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:01

Uchwała Nr 644/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:02

Uchwała Nr 645/2021 ZPŁ
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:04

Uchwała Nr 646/2021 ZPŁ
z dnia 09 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyeksploatowanego sprzętu medycznego w postaci tomografu komputerowego firmy TOSHIBA typ Activion 16 (sn. 1CC09X2523) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-12 07:06

Uchwała Nr 647/2021 ZPŁ
z dnia 09 kwietnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2021-04-16 16:03

Uchwała Nr 648/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2021-04-16 16:18

Uchwała Nr 649/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:02

Uchwała Nr 650/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:04

Uchwała Nr 651/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:07

Uchwała Nr 652/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-20 18:09

Uchwała Nr 653/2021 ZPŁ
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:48

Uchwała Nr 654/2021 ZPŁ
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:50

Uchwała Nr 655/2021 ZPŁ
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 654/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:52

Uchwała Nr 656/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt.: ,,Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Nr RPLD.09.02.01-OP.01-10-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 16:57

Uchwała Nr 657/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 17:00

Uchwała Nr 658/2021 ZPŁ
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu określającego zasady, sposób i tryb przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-22 17:03

Uchwała Nr 659/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:09

Uchwała Nr 660/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planu wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/255/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:30

Uchwała Nr 661/2021 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-05 15:32

Uchwała Nr 662/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Jerzemu Kwaśniewskiemu wykonującemu zawód w Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka Sp. k., ul. Jaracza 10/5, 00-378 Warszawa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 09:40

Uchwała Nr 663/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 09:52

Uchwała Nr 664/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:01

Uchwała Nr 665/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:05

Uchwała Nr 666/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-12 10:09

Uchwała Nr 667/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:29

Uchwała Nr 668/2021 ZPŁ
z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 667/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:32

Uchwała Nr 669/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:35

Uchwała Nr 670/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:38

Uchwała Nr 671/2021 ZPŁ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:40

Uchwała Nr 672/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:47

Uchwała Nr 673/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:49

Uchwała Nr 674/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:55

Uchwała Nr 675/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 674/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:57

Uchwała Nr 676/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 08:59

Uchwała Nr 677/2021 ZPŁ
z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 09:01

Uchwała Nr 678/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Termomodernizacja budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 09:03

Uchwała Nr 679/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-11 09:38

Uchwała Nr 680/2021 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie odwołania Wojciecha Balei ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-11 09:41

Uchwała Nr 681/2021 ZPŁ
z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 09:55

Uchwała Nr 682/2021 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 681/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:07

Uchwała Nr 683/2021 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:13

Uchwała Nr 684/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:15

Uchwała Nr 685/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:18

Uchwała Nr 686/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:21

Uchwała Nr 687/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:23

Uchwała Nr 688/2021 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-21 10:25

Uchwała Nr 689/2021 ZPŁ
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-28 12:03

Uchwała Nr 690/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:07

Uchwała Nr 691/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:10

Uchwała Nr 692/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałę Nr XXXVIII/268/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:13

Uchwała Nr 693/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:16

Uchwała Nr 694/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 693/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:21

Uchwała Nr 695/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:23

Uchwała Nr 696/2021 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:26

Uchwała Nr 697/2021 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21 lipca 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:28

Uchwała Nr 698/2021 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2021 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:54

Uchwała Nr 699/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:56

Uchwała Nr 700/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 697/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 21 lipca 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 14:58

Uchwała Nr 701/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:02

Uchwała Nr 702/2021 ZPŁ
z dnia 09 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:05

Uchwała Nr 703/2021 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:07

Uchwała Nr 704/2021 ZPŁ
z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 703/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-16 15:09

Uchwała Nr 705/2021 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 10:54

Uchwała Nr 706/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Łowickiemu Piotrowi Malczykowi do podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 10:58

Uchwała Nr 707/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:02

Uchwała Nr 708/2021 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:05

Uchwała Nr 709/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:07

Uchwała Nr 710/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:09

Uchwała Nr 711/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-30 11:11

Uchwała Nr 712/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:02

Uchwała Nr 713/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 712/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:04

Uchwała Nr 714/2021 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:08

Uchwała Nr 715/2021 ZPŁ
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIX/270/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:10

Uchwała Nr 716/2021 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:18

Uchwała Nr 717/2021 ZPŁ
z dnia 04 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie robót budowlanych w I LO w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:20

Uchwała Nr 718/2021 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-17 15:54

Uchwała Nr 719/2021 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-17 15:57

Uchwała Nr 720/2021 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 08:38

Uchwała Nr 721/2021 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 08:40

Uchwała Nr 722/2021 ZPŁ
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-19 15:44

Uchwała Nr 723/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-08-30 10:14

Uchwała Nr 724/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-08-31 10:32
  • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
   ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 10:33

Uchwała Nr 725/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2021 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-08-31 10:34

Uchwała 726/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych
Uchwałą Nr XLI/281/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 11:51
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:00

Uchwała Nr 727/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:10
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:03

Uchwała Nr 728/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 727/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok. 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:14
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:06

Uchwała Nr 729/2021 ZPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:16
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:08

Uchwała Nr 730/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:20
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:09

Uchwała Nr 731/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 r.

w w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:23
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:12

Uchwała Nr 732/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 r.

 w sprawie upoważnienia nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora
Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Łowickiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:28
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:13

Uchwała Nr 733/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn. „Program Edukacji ekologicznej
realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:31
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:16

Uchwała Nr 734/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania „Program Edukacji Ekologicznej
pn. "Nie podgrzewaj atmosfery!" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:33
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:17

Uchwała Nr 735 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn. „Utworzenie ekopracowni I Liceum
Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu."

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:36
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:18

Uchwała Nr 736/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji
oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja l. Mobilność
Edukacyjna, sektor: Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:40
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:19

Uchwała Nr 737/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji
oraz rozliczenia projektu pn. „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość"
w ramach programu Erasmus+

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:42
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:19

Uchwała Nr 738/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. „Od stażysty do specjalisty" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:45
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:20

Uchwała Nr 739/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

w w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pn. „ZSP l Łowicz kształci w Europie - edycja 2020"
w ramach programu Erasmus+

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:47
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:21

Uchwała Nr 740/2021
ZPŁ z dnia 1 września 2021 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji
oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja l. Mobilność
Edukacyjna, sektor: Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:49
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:22

Uchwała Nr 741/2021 ZPŁ
z dnia 1 września 2021 roku

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2021-09-01
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2021-09-02 12:52
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 13:22

Uchwała Nr 742/2021 ZPŁ
z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:39

Uchwała Nr 743/2021 ZPŁ
z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt.: ,,Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:46

Uchwała Nr 744/2021 ZPŁ
z dnia 03 września 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:49

Uchwała Nr 745/2021 ZPŁ
z dnia 03 września 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:53

Uchwała Nr 746/2021 ZPŁ
z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi do podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj Polskę" ustanowionym Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Poznaj Polskę".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:57

Uchwała Nr 747/2021 ZPŁ
z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 15:58

Uchwała Nr 748/2021 ZPŁ
z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych I i II piętra budynku biurowego ZOZ".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 16:00

Uchwała Nr 749/2021 ZPŁ
z dnia 07 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ,,Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-14 16:03

Uchwała Nr 750/2021 ZPŁ
z dnia 08 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-15 08:18

Uchwała Nr 751/2021 ZPŁ
z dnia 08 września 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 750/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-15 08:22

Uchwała Nr 752/2021 ZPŁ
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-15 12:13

Uchwała Nr 753/2021 ZPŁ
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-15 12:15

Uchwała Nr 754/2021 ZPŁ
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-15 12:18

Uchwała Nr 755/2021 ZPŁ
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-21 12:37

Uchwała Nr 756/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation (PULCHRA)".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 13:40

Uchwała Nr 757/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 14:57

Uchwała Nr 758/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 719/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 15:03

Uchwała Nr 759/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 720/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 15:12

Uchwała Nr 760/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 15:15

Uchwała Nr 761/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-23 15:18

Uchwała Nr 762/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku z realizacją zadania pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-29 11:52

Uchwała Nr 763/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-29 11:56

Uchwała Nr 764/2021 ZPŁ
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 763/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-09-29 11:59

Uchwała Nr 765/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 744/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:26

Uchwała Nr 766/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:28

Uchwała Nr 767/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:30

Uchwała Nr 768/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLII/286/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 12:52

Uchwała Nr 769/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 12:54

Uchwała Nr 770/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 769/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 12:57

Uchwała Nr 771/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 12:59

Uchwała Nr 772/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:02

Uchwała Nr 773/2021 ZPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:04

Uchwała Nr 774/2021 ZPŁ
z dnia 05 października 2021 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:06

Uchwała Nr 775/2021 ZPŁ
z dnia 12 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 762/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku z realizacją zadania pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:14

Uchwała Nr 776/2021 ZPŁ
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:17

Uchwała Nr 777/2021 ZPŁ
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego oraz jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:44

Uchwała Nr 778/2021 ZPŁ
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:24

Uchwała Nr 779/2021 ZPŁ
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 778/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:29

Uchwała Nr 780/2021 ZPŁ
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 13:56

Uchwała Nr 781/2021 ZPŁ
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków akredytacji Erasmusa+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:01

Uchwała Nr 782/2021 ZPŁ
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków akredytacji Erasmusa+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:06

Uchwała Nr 783/2021 ZPŁ
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków akredytacji Erasmusa+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:09

Uchwała Nr 784/2021 ZPŁ
z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:11

Uchwała Nr 785/2021 ZPŁ
z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:13

Uchwała Nr 786/2021 ZPŁ
z dnia 20 października 2021 r.

 sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-02 14:16

Uchwała Nr 787/2021 ZPŁ
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIV/299/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 11:46

Uchwała Nr 788/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 11:49

Uchwała Nr 789/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 760/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania do komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa aparatów USG i RTG dla ZOZ w Łowiczu" członka komisji przetargowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:14

Uchwała Nr 790/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie części zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:19

Uchwała Nr 791/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:21

Uchwała Nr 792/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 791/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:27

Uchwała Nr 793/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:29

Uchwała Nr 794/2021 ZPŁ
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:31

Uchwała Nr 795/2021 ZPŁ
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:33

Uchwała Nr 796/2021 ZPŁ
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:35

Uchwała Nr 797/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:37

Uchwała Nr 798/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:39

Uchwała Nr 799/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:41

Uchwała Nr 800/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - ,,Laboratoria Przyszłości".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:44

Uchwała Nr 801/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-10 12:46

Uchwała Nr 802/2021 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:40

Uchwała Nr 803/2021 ZPŁ
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:42

Uchwała Nr 804/2021 ZPŁ
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:44

Uchwała Nr 805/2021 ZPŁ
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:46

Uchwała Nr 806/2021 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:48

Uchwała Nr 807/2021 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:51

Uchwała Nr 808/2021 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-11-23 08:53

Uchwała Nr 809/2021 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:07

Uchwała Nr 810/2021 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:11

Uchwała Nr 811/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:19

Uchwała Nr 812/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 720/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia treści ogłoszenia o przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:23

Uchwała Nr 813/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:25

Uchwała Nr 814/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 813/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:29

Uchwała Nr 815/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 762/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku z realizacją zadania pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:32

Uchwała Nr 816/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:36

Uchwała Nr 817/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 12:42

Uchwała Nr 818/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:02

Uchwała Nr 819/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:07

Uchwała Nr 820/2021 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:11

Uchwała Nr 821/2021 ZPŁ
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:13

Uchwała Nr 822/2021 ZPŁ
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:16

Uchwała Nr 823/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:18

Uchwała Nr 824/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:23

Uchwała Nr 825/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:26

Uchwała Nr 826/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLV/310/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:28

Uchwała Nr 827/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:30

Uchwała Nr 828/2021 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:33

Uchwała Nr 829/2021 ZPŁ
z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:34

Uchwała Nr 830/2021 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem, marki Mercedes - Benz ATEGO 1329 AF.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-08 13:36

Uchwała Nr 831/2021 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-14 08:27

Uchwała Nr 832/2021 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-14 08:30

Uchwała Nr 833/2021 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2021 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-14 08:34

Uchwała Nr 834/2021 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2021 r
.
w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach wsparcia otrzymanego na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu ,,Laboratoria przyszłości".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-14 08:39

Uchwała Nr 835/2021 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-16 15:33

Uchwała Nr 836/2021 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 835/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-16 15:35

Uchwała Nr 837/2021 ZPŁ
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Łowickiego w roku 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-16 15:38

Uchwała Nr 838/2021 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/322/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:23

Uchwała Nr 839/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:28

Uchwała Nr 840/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:30

Uchwała Nr 841/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:41

Uchwała Nr 842/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:42

Uchwała Nr 843/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 842/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:44

Uchwała Nr 844/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:45

Uchwała Nr 845/2021 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:47

Uchwała Nr 846/2021 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu kamery termowizyjnej (FLIR K33).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:50

Uchwała Nr 847/2021 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu pilarki spalinowej MS 251 + akcesoria i pilarki spalinowej MS 362 + akcesoria.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-12-23 14:52

Uchwała Nr 848/2021 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 14:38

Uchwała Nr 849/2021 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu sprzętu medycznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 14:40

Uchwała Nr 850/2021 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-01-12 14:41

Uchwała Nr 851/2021 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 850/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka