Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

Osoba odpowiedzialna:

1. Bogusława Lisiewska – Podinspektor, pokój nr 15, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl.

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, rysunki, opłata skarbowa).

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie zgłoszenia (wzory dostępne na dole strony),
 • zgodę właściciela obiektu budowlanego na rozbiórkę (wzór dostępny na dole strony),
 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • opłatę skarbową.

2. Miejsce składania dokumentów:

Pokój nr 15
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a
Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Wniosek można również złożyć poprzez system e-budownictwo.

3. Opłaty: brak opłaty za dokonanie zgłoszenia, opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

4. Termin załatwienia sprawy: Zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W ciągu tego czasu organ w drodze decyzji może wnieść sprzeciw lub wezwać Inwestora do uzupełnienia zgłoszenia.

5. Tryb odwoławczy: W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót budowlanych stronie służy odwołanie od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.

6. Dodatkowe informacje:

Warto korzystać z informacji zawartych na stronie internetowej: https://budowlaneabc.gov.pl/

UWAGA:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Wyżej wymienionych zapisów nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych:

1) wpisanych do rejestru zabytków lub
2) objętych ochroną konserwatorską.

7. Podstawa prawna:

Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 14:31
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 12:00

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 14:14

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .DOC

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 14:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-11 12:00:51