Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 147/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
dnia 08 stycznia 2004 r.

w sprawie wskazania jednostki do przejęcia i prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu Nr 22 gm. Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:11

Uchwała Nr 148/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 stycznia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego: nr 6 w budynku nr 64B położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/3 o pow. 1.595 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33287, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 64E położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 38/2 o pow. 1.076 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33290 oraz lokali mieszkalnych nr 6, 7 i 8 w budynku nr 69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:18

Uchwała Nr 149/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 2 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:24

Uchwała Nr 150/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz – Różyce – Wejsce oraz przebudowę drogi powiatowej nr 38 347 Łyszkowice – Bełchów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:26

Uchwała Nr 151/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego opracowanego na podstawie projektu budżetu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:29

Uchwała Nr 152/ 2004 Zarząd Powiatu Łowickiego
z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:30

Uchwała Nr 153/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 marca 2004 roku
w sprawie wskazania jednostki do przejęcia i prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu Nr 22, gm. Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:33

Uchwała Nr 154/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:38

Uchwała Nr 155/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 kwietnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:42

Uchwała Nr 156/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:52

Uchwała Nr 157/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 kwietnia 2004 roku
w sprawie: organizacji roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:55

Uchwała Nr 158 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia dostawcy na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:57

Uchwała Nr 159/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 08:59

Uchwała Nr 160/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:05

Uchwała Nr 161 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
1) naprawę elementów konstrukcyjnych
2) wymianę instalacji elektrycznej
3) wymianę instalacji kanalizacyjnej
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:08

Uchwała Nr 162/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:38

Uchwała Nr 163/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na naprawę elementów konstrukcyjnych
oraz wymianę instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadania:
1) naprawa elementów konstrukcyjnych
2) wymiana instalacji elektrycznej
3) wymiana instalacji kanalizacyjnej
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:41

Uchwała Nr 164/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XVII/113/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:44

Uchwała Nr 165/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
1) opracowanie dokumentacji budowlanej na: termomodernizację budynku, naprawę elementów konstrukcyjnych oraz wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej
w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz.984,Nr 200 poz.1688,Nr 214 poz.1806 Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19 poz. 177)
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:47

Uchwała Nr 166/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2004 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie: niezabudowanych nieruchomości położonych w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 r. Nr 12, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Łowicza obręb Kostka jako działki Nr : 4667/44, 4667/50 i 4667/60 będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:51

Uchwała Nr 167/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2004 roku
w sprawie utworzenia Honorowego Komitetu i Komitetu Wykonawczego Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:54

Uchwała Nr 168/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 maja 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:57

Uchwała Nr 169/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 maja 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji
dla stowarzyszeń kultury fizycznej w 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:00

Uchwała Nr 170/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 maja 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
renowację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobocie, ul. Warszawska 2, 99-423 Sobota.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:01

Uchwała Nr 171/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektów technicznych:
1)architektoniczno-konstrukcyjnego na naprawę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, naprawę elewacji budynku wraz z kolorystyką, rozwiązanie techniczne izolacji przeciwwilgociowej przyziemia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
2)budowlanego branży elektrycznej na modernizację instalacji elektrycznej
3)budowlanych branży sanitarnej na modernizację instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
dla budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podrzeczna 30, w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:16

Uchwała Nr 172/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 maja 2004 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i instalację sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:20

Uchwała Nr 173/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:22

Uchwała Nr 174/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 maja 2004 roku
w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-28 10:25

Uchwała Nr 176/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 maja roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku drewnianego położonego na działce nr 1391/12 w Łowiczu, obręb Korabka, objętego ochroną konserwatorską, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu, stanowiącego własność Powiatu Łowickiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do zbycia składników majątkowych pozostałych po rozbiórce

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:28

Uchwała Nr 177/200 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:30

Uchwała Nr 178/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 czerwca 2004 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Powiatowi Łowickiemu udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Podrzecznej Nr 28b, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Łowicza obręb Śródmieście jako działka Nr 2060.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:38

Uchwała Nr 179/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 czerwca 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu dla nieruchomości oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i nieruchomości oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153 położonych w Łowiczu obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 13:13

Uchwała Nr 182/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 7 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 08:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-29 14:43

Uchwała Nr 183 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na termomodernizację budynku sali gimnastycznej i łącznika – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:05
 • zmodyfikował: Monika Markus
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-08 16:45

Uchwała Nr 184/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
termomodernizację budynku sali gimnastycznej i łącznika – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:26

Uchwała NR 186/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2004 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Powiatowi Łowickiemu zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Podrzecznej Nr 30, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Łowicza obręb Śródmieście jako działka Nr 2059/1.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:31

Uchwała Nr 187/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 czerwca 2004 roku
sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:33

Uchwała Nr 188/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 czerwca 2004 roku
sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:35

Uchwała Nr 189/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 czerwca 2004 roku
w sprawie: powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:42

Uchwała Nr 190/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie – wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kocierzewie, Kocierzew 86, 99-414 Kocierzew.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:44

Uchwała Nr 191 /2004 Zarządu powiatu Łowickiego
z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:46

Uchwała Nr 192/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:48

Uchwała Nr 193/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:50

Uchwała Nr 194/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XIX/127/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 11:52

Uchwała Nr 195/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:14

Uchwała Nr 196/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
1) naprawę elementów konstrukcyjnych
2) wymianę instalacji elektrycznej
3) wymianę instalacji kanalizacyjnej
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:16

Uchwała Nr 197/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
renowację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobocie,
ul. Warszawska 2, 99-423 Sobota.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:18

Uchwała Nr 198/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
naprawę elewacji oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zdunach. Adres placówki: Zduny 34, 99-440 Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:20

Uchwała Nr 199/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bełchowie. Adres placówki:
ul. Piaskowa 1, 99-418 Bełchów

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:23

Uchwała Nr 200/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na naprawę elementów konstrukcyjnych
oraz wymianę instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadania:
1) naprawa elementów konstrukcyjnych
2) wymiana instalacji elektrycznej
3) wymiana instalacji kanalizacyjnej
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:35

Uchwała Nr 201 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na renowację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobocie, ul. Warszawska 2, 99-423 Sobota.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:39

Uchwała Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na naprawę elewacji oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zdunach. Adres placówki: Zduny 34, 99-440 Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:43

Uchwała Nr 203/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej
w celu wyłonienia wykonawcy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bełchowie. Adres placówki: ul. Piaskowa 1, 99-418 Bełchów

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:45

Uchwała Nr 204/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:54

Uchwała Nr 205/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego
w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:00

Uchwała Nr 206/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 10:01

Uchwała Nr 207/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 lipca 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
dostawę i montaż podnośnika platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:44

Uchwała Nr 208/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 lipca 2004 roku
Na podstawie art. 48 ust. 2, ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu Zarządu Powiatu Łowickiego, Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
Upoważnia się Panią Zofię Więcław – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:48

Uchwała Nr 209/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lipca 2004 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż podnośnika platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:49

Uchwała Nr 210/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 sierpnia 2004r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:51

Uchwała Nr 211/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 sierpnia 2004 roku
w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego: nr 6 w budynku nr 64B położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/3 o pow. 1.595 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33287, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 64E położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 38/2 o pow. 1.076 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33290 oraz lokali mieszkalnych nr 6 i 7 w budynku nr 69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-08-10 09:55

Uchwała Nr 212/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:25

Uchwała Nr 213/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2004 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:44
 • zmodyfikował: Monika Markus
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-08 08:46

Uchwała Nr 214/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:54

Uchwała Nr 215/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 08:57

Uchwała nr 216/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2004
w sprawie: odwołania z funkcji dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:01

Uchwała nr 217/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2004

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:04

Uchwała Nr 218/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji odbiorów końcowych wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz - Różyce - Wejsce oraz przebudowy drogi powiatowej    nr 38 347 Łyszkowice - Bełchów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:06

Uchwała Nr 219/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:08

Uchwała Nr 220/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie:zmiany Regulaminu  Finansowania Ochrony Środowiska z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:10

Uchwała Nr 221/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,  położonej w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1,  obręb Bratkowice ozn. nr 3002/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:13

Uchwała Nr 222/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004  roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości ozn. nr 1366 położonej w Łowiczu  obręb Korabka, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:18

Uchwała Nr 223/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r
.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XX/136/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:23

Uchwała Nr 224/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:39

Uchwała Nr 225/04 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Szpiek-Górzyńskiej -Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu oraz Pani Jadwigi Dąbrowskiej -Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, do składania oświadczeń woli związanych z udziałem Powiatu Łowickiego w Partnerstwie na rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy EOUAL

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:33

Uchwała Nr 226/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:36

Uchwała Nr 227/2004  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 września 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia  25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:00

Uchwała Nr 228/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 września 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku, który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:17

Uchwała Nr  229/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia   13 września   2004 r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:23

Uchwała Nr 230/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:26

Uchwała Nr  231/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 września 2004 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej celem wyłonienia banku, który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach
Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:33

Uchwała Nr 232/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 września 2004 roku
w sprawie  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2004/2005  oraz  nadania jej  regulaminu pracy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:39

Uchwała Nr   233/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  20 września  2004 r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:42

Uchwała Nr 234/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:45

Uchwała Nr  235/2004  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 września  2004r.
w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków   w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2004/2005

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:50

Uchwała Nr  236 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku, który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu pomostowego wypełniającego lukę finansową do chwili otrzymania zwrotu środków poniesionych na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Uni Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 10:54

Uchwała Nr  237/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  29 września  2004 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej celem wyłonienia banku, który udzieli Powiatowi Łowickiemu kredytu pomostowego wypełniającego lukę finansową do chwili otrzymania zwrotu środków poniesionych na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:25

Uchwała Nr 238/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXI/143/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:32

Uchwała Nr 239/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:35

Uchwała Nr 240/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 5 października 2004  roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu  obręb Korabka ozn. nr 1366, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:40

Uchwała Nr 241/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 5 października 2004 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu  obręb Bratkowice ozn. nr 3002/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:44

Uchwała Nr 242/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 5 października 2004 roku

w sprawie ustalenia warunków rokowań na sprzedaż lokali lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego:  nr 6 w budynku nr 64B położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/3 o pow. 1.595 m2  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33287, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 64E  położonym  w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 38/2 o pow. 1.076 m2  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33290 oraz lokali mieszkalnych nr 6 i 7  w budynku nr 69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m2  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 11:49

Uchwała  Nr 243 /2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 5 października  2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu dla nieruchomości oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i nieruchomości oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153 położonych  w Łowiczu  obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:12

Uchwała  Nr 244/2004 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 12 października  2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu dla nieruchomości położonej  w Łowiczu  obręb Bolimowska przy ul. Bolimowskiej oznaczonej nr 2623/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27018

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:15

Uchwała Nr 245/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-08 12:18

Uchwała Nr 246/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:53

Uchwała Nr 247/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:56

Uchwała Nr 248/ 2004 Zarządu  Powiatu Łowickiego
z dnia 22 listopada 2004 roku
w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:05

Uchwała Nr 249/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 listopada 2004 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na;
dostawę i montaż platformy pionowej do wózka dla osób niepełnosprawnych z napędem śrubowym, zastosowana na zewnątrz budynku, poddana działaniom warunków atmosferycznych w otwartym szybie w Ośrodku Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:13

Uchwała Nr  250/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 listopada 2004 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielawach, ul. Garbarska 10, 99-423 Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:16

Uchwała Nr 251/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:26

Uchwała Nr 252/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXIII/154/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 listopada
2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 14:58

Uchwała Nr 253/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXIII/155/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 listopada
2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:07

Uchwała Nr 254/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:38

Uchwała Nr 255/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:41

Uchwała Nr 256/2004  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 06 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na I półrocze 2005 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:44

Uchwała Nr 257/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:46

Uchwała Nr 258/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXIV/159/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 15:54

Uchwała Nr 259/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:00

UCHWAŁA NR 260/2004 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:03

Uchwała Nr 261/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:11

Uchwała Nr 262/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia  2004 roku
 
w sprawie upoważnienia Pani Martyny Szpiek - Górzyńskiej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu oraz Pani Jadwigi Dąbrowskiej - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu , do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:14

Uchwała Nr 263/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:16

Uchwała Nr 264/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:19

Uchwała Nr 265 /2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2004 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w załączniku nr 1 do siwz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:21

Uchwała Nr 266/2004 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2004 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w załączniku nr 1 do siwz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 09:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 16:23

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-26 09:58:18